autyzm    
  
 Copyright © 2003 - 2008  |    All rights reserved by PSTB ®   
 

     

 pstb   
   

autyzm --- zespół Aspergera --- zaburzenia rozwoju --- wczesna interwencja --- diagnozy --- szkolenia ---nasza misja

Misją Stowarzyszenia jest wielokierunkowa profesjonalna pomoc osobom niepełnosprawnym z dysfunkcjami emocjonalnymi i intelektualnymi oraz ich rodzinom.
             autyzm --- zespół Aspergera --- zaburzen
Priorytety działalności statutowej Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej stanowią:

  • inicjowanie i realizowanie różnych form pomocy dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcjami emocjonalnymi i intelektualnymi oraz dla ich rodzin, w zakresie związanym z poprawą zdrowia i adaptacji w społeczeństwie,
  • podejmowanie różnorodnych form działalności związanej z popularyzowaniem wiedzy o ideach i zasadach terapii behawioralnej, poprzez działalność szkoleniową, publikacje, organizację seminariów i konferencji,
  • aktywizowanie społeczeństwa do działania na rzecz osób niepełnosprawnych i rozwijanie samopomocowego ruchu środowisk związanych z tymi osobami, w tym przez wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy warunków życia osób niepełnosprawnych,
  • merytoryczna i doradcza opieka nad terapeutami, nauczycielami, rodzicami i innymi osobami, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych

       więcej >
autyzm --- zespół Aspergera --- zaburzenia rozwoju

       

       odwiedź nas na facebooku

      


 

 
        
    


                                                                               autyzm --- zespół Aspergera --- zaburzenia rozwoju


   autyzm --- zespół Aspergera
                                              PSTB jest zafiliowanym oddziałem:

     
                                                                                strona główna  |  o nas  | kontakt