Audyt projektu „Infolinia i punkt poradniczo-prawny”

W związku z realizacją projektu pt. „Infolinia i punkt poradniczo-prawny” dofinansowanego ze środków PFRON poszukujemy firmy, która przeprowadzi audyt zewnętrzny projektu. Szczegóły zapytania przedstawione zostały w załącznikach do niniejszej wiadomości.

Termin składania ofert to 30 sierpnia br. do godziny 15. 00. 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Potencjalni Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku niniejszym zapytaniem ofertowym, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów i szkód, w szczególności w przypadku odstąpienia przez niego od postępowania lub wyboru innego Wykonawcy.

załączniki