Powszechne Zgromadzenie Członków 15 kwietnia 2018 roku

Zarząd  PSTB, zgodnie na podstawie Statutu Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej zwołujePowszechne Zgromadzenie Członków na  dzień 15 kwietnia 2018 roku, godzina 16:00.  Zebranie odbędzie się w siedzibie PSTB, na os. Wysokim 7 w Krakowie