Wznawiamy bezpłatne formy zajęć terapeutycznych.

Dzięki dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uzyskaliśmy środki na realizację kompleksowego programu:
„ZESPOŁY ZMIANY JAKOŚCI ŻYCIA – program systemowej i wielokierunkowej terapii osób z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi”.

 

Zapraszamy do korzystania z terapii w PSTB w:
– Krakowie,
– Wrocławiu,
– Rzeszowie,
– Raciborzu.

 

Rozpoczynamy nabór na:
– konsultacje diagnostyczne i terapeutyczne w ATB (nowych i dotychczasowych podopiecznych)
– Treningi Umiejętności Społecznych,
– Zespoły Interwencji Kryzysowej,
– Instruktaże środowiskowe
– i kilka innych form, do których będą kierować terapeuci podczas konsultacji.

 

Szerzej o szczegółach programu poinformujemy Państwa w najbliższym czasie.

WAŻNE! Jedynym warunkiem objęcia programem jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.