Behawioralny Model Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Prowadzący mgr Aleksandra Kaszczyszyn
mgr Paweł Bakalarz
Autorzy: dr Nela Grzegorczyk- Dłuciak,
mgr Ewa Kuliga
Planowany czas: 15 godzin
Miejsce/ realizacja: Kurs realizowany jest zarówno stacjonarnie (w krakowskiej siedzibie PSTB –  na zamówienie wyjazdowo oraz w formie online.
Cena: 490,00 zł

 

Program:

  1. Zarys prawny
  2. Specyficzne uwarunkowania wczesnej interwencji
  3. Ocena funkcjonalna małego pacjenta
  4. Rodzina małego dziecka niepełnosprawnego- podstawowe zagadnienia z programowania pracy z Rodzicami
  5. Konstruowanie programu wczesnej interwencji terapeutycznej
  6. Planowanie działań mających na celu stworzenie spójnego systemu wsparcia małego dziecka z niepełnosprawnością i jego rodziny.
 

ZAPISZ SIĘ

kolejny termin szkolenia zostanie ustalony wkrótce