Projekt pt. Drogi ku samodzielności! (projekt zakończony)

Realizacja projektu pt. Drogi ku samodzielności – program systemowej i wielokierunkowej terapii osób z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi

Miło nam poinformować, żePOLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPII BEHAWIORALNEJ realizuje projekt pt. „Drogi ku samodzielności – program systemowej i wielokierunkowej terapii osób z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi” dofinansowanego przez PFRON.

Celem głównym projektu jest maksymalna poprawa umiejętności (w zakresie komunikacji, zachowania, samodzielności, etc) 166 beneficjentów projektu (osób z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi) a tym samym umożliwienie im przyszłego jak najbardziej pełnojakościowego funkcjonowania w społeczeństwie.

W ramach projektu przewiduje się skierowanie do osób z niepełnosprawnościami następujących form wsparcia:

1. konsultacje jednorazowe (ATB) dedykowana każdemu ze zgłaszających się do udziału w projekcie beneficjentów ostatecznych (BO), indywidualnego planu pomocowego już podczas pierwszej, jednorazowej konsultacji wielospecjalistycznej. W wyniku tego spotkania BO są kierowani do dalszych form pomocowych

2. konsultacje systematyczne (ATB II) – stanowią formę systematycznej indywidualnej terapii. Główny cel tego działanie to poprawa funkcjonowania beneficjenta we wszystkich sferach rozwojowych.

3. ZIK – Zespół Interwencji Kryzysowych to forma zarezerwowana dla tych BO, którzy przejawiają szczególnie trudne zachowania (utrudniające lub wręcz uniemożliwiające codzienne funkcjonowanie osobie samego beneficjenta i członkom jego rodziny).

4. TUS – Treningi Umiejętności Społecznych jest podniesienie praktycznych umiejętności społecznych i interpersonalnych, komunikacyjnych, poznawczych, związanych z samokontrolą w grupie i gospodarowaniem czasem wolnym u beneficjentów działania- a więc osób z autyzmem wysokofunkcjonującym (HFA), zespołem Aspergera lub/i zaburzeniami zachowania i emocji. Działanie realizowane w małych 5-osobowych grupach.

5. IS – instruktaże środowiskowe stanowią formę krótkoterminowej i intensywnej indywidualnej terapii. Gł. cel tych działań to poprawa funkcjonowania beneficjenta w naturalnym środowisku społecznym.

Wzmocnieniem tych działań będą prowadzone przez doświadczonych terapeutów superwizje

Wymogiem udziału w projekcie jest posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności.

W projekcie mogą wziąć udział osoby niezależnie od miejsca zamieszkania (z terenu całej Polski).

Termin realizacji projektu: 01.04.2019 r.-31.03.2020 r.

WSPARCIE W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNE !

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt z biurem projektu pod adres:

Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej Os. Wysokie 7
31-819 Kraków
E-mail: biuro@pstb.org
telefon: (0-12) 642-27-90