BEZPŁATNE WARSZTATY DLA RODZICÓW, OPIEKUNÓW

Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej w Krakowie zaprasza do udziału w projekcie pt.  Krakowskie Centrum Usług Społecznych „Wysokie”.
W ramach projektu możliwym jest otrzymanie bezpłatnego wsparcia dla rodziców, opiekunów. W chwili obecnej prowadzimy rekrutację na bezpłatne warsztaty dla opiekunów, rodziców, które umożliwią uzyskanie informacji na temat sposobów radzenia sobie z konkretnymi sytuacjami kryzysowymi itd.

Wsparcie w projekcie dedykowane jest osobom zamieszkującym MOF Krakowa. W skład MOF wchodzą następujące gminy: Kraków, Biskupice, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki.

Spotkanie będzie organizowane na os. Wysokim 7 (Kraków) od godziny 16.00 w dn. 28.05.2019 r.

Zainteresowane osoby prosimy o uzupełnienie dołączonych do niniejszego ogłoszenia formularzy zgłoszeniowych oraz oświadczeń i dostarczenie ich na adres biura projektu:

Os. Wysokie 7

31-819 Kraków

mail: biuro@pstb.org

tel. (0-12) 642-27-90

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-202

ZAŁĄCZNIKI:

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE