Diagnoza Psychopedagogiczna W Praktyce Czyli Jak Patrzeć Na Dziecko, By Optymalnie Konstruować Program Jego Terapii?

Prowadzący mgr Aleksandra Kaszczyszyn
mgr Paweł Bakalarz
Autorzy: dr Nela Grzegorczyk- Dłuciak,
mgr Ewa Kuliga
Planowany czas: 20 godzin
Miejsce/ realizacja: Kurs realizowany jest zarówno stacjonarnie (w krakowskiej siedzibie PSTB –  na zamówienie wyjazdowo oraz w formie online.
Cena: 550,00 zł

 

Program:

  1. Charakterystyka diagnozy psycho-pedagogicznej
  2. Skale ocen, testy rozwojowe, wywiad, obserwacja, analiza zachowań- wiadomości ogólne
  3. Omówienie narzędzi diagnostycznych oraz zasad korzystania z nich:
  • Inwentarze Gunzburga
  • Skale do oceny umiejętności społecznych
  • PEP- R
  • Elementy VB- Mapp
  1. Sposoby konstruowania i ewaluacji programów terapii (IPET) w oparciu o uzyskane w toku diagnozy dane
 

ZAPISZ SIĘ

kolejny termin szkolenia zostanie podany wkrótce