Działania profilaktyczne związane z koronawirusem

Ze względu na podejmowane działania profilaktyczne związane z koronawirusem informujemy, że najbliższe szkolenia oragnizowane przez PSTB zostają odwołane i przesunięte na inny termin. Nowe terminy dostępne będą na stronie www.terapeutabehawioralny.pl