II ZLOT BEHAWIORYSTÓW – 50 LAT POLSKIEGO BEHAWIORYZMU

KONFERENCJA ODBYŁA SIĘ  ZARÓWNO ON-LINE, JAK I STACJONARNIE.
BYŁA  TŁUMACZONA SYMULTANICZNIE!

Na konferencji wystąpili zarówno specjaliści z kraju, jak i z zagranicy:

Naszymi szczególnymi Gośćmi będą m.in.:

  • dr Julie Vargas, córka BF Skinnera, 
  • dr Andy Bondi i Lorie Frost, twórcy PECS, 
  • dr Neil Martin, przedstawiciel Behavior Analyst Certification Board. 

Wypowiadali się  czynni superwizorzy, terapeuci behawioralni, analitycy zachowania, a także badacze akademiccy.
Poruszone zostały tematy szerokie spektrum zastosowań terapii behawioralnej: od zaburzeń rozwoju, przez rehabilitację pacjentów po udarach, pracę z nastolatkami – aż po współczesną pracę ze zwierzętami.
Była mowa o szczegółowych zagadnieniach technicznych, jak i ogólniejszym obrazie terapii i nauki o zachowaniu. Oceniliśmy, jak wygląda teraźniejszość, ale także, dyskutowaliśmy o tym co może czekać nas w przyszłości.

Dlaczego zbiorowe półwiecze?

Dwie wiodące organizacje zrzeszające specjalistów nauk o zachowaniu, Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej i Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej, świętują dwudziestolecie, a ich dziecko – ogólnopolski system certyfikacji terapeutów behawioralnych, Polska Licencja Terapeuty Behawioralnego – dziesięciolecie.