Superwizja w placówce

Celem tej formy jest wsparcie szkoły w sytuacji konfrontacji z problemem „trudnego ucznia w klasie”.

Obejmuje realizowane na terenie szkoły:

  • obserwację diagnostyczną
  • omówienie z zespołem nauczycieli wyników w/w diagnozy
  • określenie możliwych dróg postępowania/ sposobów rozwiązania problemu
  • instruktaż stosowania proponowanych technik terapeutycznych
  • sporządzenie pisemnej opinii(na wniosek szkoły)

Czas trwania ok 4 godz.

Cena 180,00 zł/godz

200,00 zł/godz z udziałem superwizora