Zespół Rozwijania Kompetencji Społecznych – Instruktaże Środowiskowe

Terapia stanowi formę krótkoterminowej i intensywnej indywidualnej terapii, realizowanej w miejscu zamieszkania/ pobytu beneficjenta. Do skorzystania z tej formy kierowani będą pacjenci w przejawiający szczególnie duże trudności społeczne, ujawniające się w określonym środowisku  Celem formy jest szybka redukcja zachowań trudnych oraz intensywny instruktaż w zakresie zachowań problemowych, dla członków ich otoczenia.

Terapia prowadzona jest w środowisku beneficjenta. W takim przypadku pracownicy projektu wyjeżdżają do miejsca pobytu klienta (zazwyczaj zamieszkują na terenie jego domu lub placówki w której przebywa, przez okres trwania interwencji). Terapia jest prowadzona zawsze przez zespół dwóch osób, z których jedna prowadzi pracę z beneficjentem i jego rodziną (lub innymi osobami z otoczenia), druga natomiast instruuje członków otoczenia, dokumentuje przebieg terapii, etc. Pomoc superwizora dla terapeutów zapewniona jest wyłącznie w formie online ( w toku telekonferencji Skype). Podczas każdego ZRKS- IŚ terapia realizowana jest w formie „żywej”- na bieżąco tworzony i realizowany jest program, z którego po zakończeniu interwencji beneficjent korzystać- wsparcie Rodziny.