Nasze konferencje

Ogólnopolskie Spotkanie Warsztatowe Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Umiem uczyć”,  14- 15 grudnia 2013 roku w Centrum Konferencyjno- Bankietowym „Reduta” ul Strzelców 26, 31- 422 Kraków oraz Centrum Konferencyjno- Bankietowym „Preston Centre” ul. Św. Anny 2, 31-008 Kraków. Podczas spotkania skupiono się na efektywnych technikach i sposobach uczenia osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

V Ogólnopolska Konferencja  Nauczycieli Szkolnictwa Specjalnego “Czas na dialog! Porozmawiajmy więc o dorosłości osób niepełnosprawnych”  2 – 3 marca 2013 Centrum Konferencyjnym “Reduta” w Krakowie.

Podczas V Ogólnopolskiej Konferencji Nauczycieli   Szkolnictwa Specjalnego pt. „Czas na dialog! Porozmawiajmy więc o dorosłości   niepełnosprawnych ” omówiono m.in.:

 •   doniesienia z tematycznych badań naukowych
 •   perspektywy osób niepełnosprawnych
 •   istniejący system prawny i społeczny w Polsce
 •   potrzeby związane z dorosłością osób niepełnosprawnych
 

III Ogólnopolską Konferencję Nauczycieli Szkolnictwa Specjalnego “Czas na dialog!  Porozmawiajmy więc o integracji”. 3-4 marca 2012 Centrum Konferencyjnym “Reduta” w Krakowie. W trakcie konferencji poruszono następujące zagadnienia:

 • blaski i cienie polskiego modelu integracyjnego
 • doświadczenia w integracji poszczególnych grup niepełnosprawnych
 • doniesienia z tematycznych badań naukowych
 • przeszkody w tworzeniu optymalnych modeli w szkole
 • przykłady modelowych rozwiązań w zakresie integracji
 • zagadnienia efektywności tworzonych rozwiązań
 

III Ogólnopolską Konferencję Nauczycieli Szkolnictwa Specjalnego “Czas na dialog!  Porozmawiajmy więc o integracji”. 5-6 marca 2011 Centrum Konferencyjnym “Reduta” w Krakowie. W trakcie konferencji poruszono następujące zagadnienia:

 • blaski i cienie polskiego modelu integracyjnego
 • doświadczenia w integracji poszczególnych grup niepełnosprawnych
 • doniesienia z tematycznych badań naukowych
 • przeszkody w tworzeniu optymalnych modeli w szkole
 • przykłady modelowych rozwiązań w zakresie integracji
 • zagadnienia efektywności tworzonych rozwiązań

 

 

 

 

 

II Ogólnopolską Konferencję Nauczycieli Szkolnictwa Specjalnego “Czas na dialog! Porozmawiajmy więc o Rodzicach”  24-25 kwietnia 2010 Centrum Konferencyjnym “Reduta” w Krakowie. W trakcie konferencji poruszono następujące zagadnienia:

 • Zagadnienia współpracy pomiędzy Rodzicami a profesjonalistami
 • Przeszkody w tworzeniu optymalnych modeli współdziałania
 • Przykłady modelowych rozwiązań w zakresie współdziałania na linii Rodzice – profesjonaliści
 • zagadnienia efektywności tworzonych rozwiązań
 • wyniki tematycznych badań naukowych
 

I Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli Szkolnictwa Specjalnego “Czas na dialog!”. 13-14 grudnia 2008 Centrum Konferencyjnym “Reduta” w Krakowie. W trakcie konferencji poruszono następujące zagadnienia:

 • podstawowe problemy i bolączki środowiska terapeutów osób niepełnosprawnych
 • zagadnienia efektywności stosowanych oddziaływań
 • zagadnienia hierarchii celów w terapii
 • najnowsze rozwiązania oraz wyniki badań dotyczących stosowania terapii w przypadku osób z niepełnosprawnością
 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa  “Dziecko i dorosła osoba z autyzmem – jak można im efektywnie pomóc” 20-21 października 2006 Centrum Konferencyjnym “Reduta” w Krakowie. W trakcie konferencji poruszono następujące zagadnienia:

 • efektywność stosowanej terapii
 • zagadnienia związane z wczesną interwencją
 • rozwijanie umiejętności społecznych dzieci z autyzmem
 • rozwój języka w procesie terapii dzieci z autyzmem
 • szanse i zagrożenia w procesie integracji dzieci z autyzmem
 • kształtowanie umiejętności samoobsługowych i zawodowych osób z autyzmem

 

Konferencje współfinansowane były ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Galeria zdjęć z naszych konferencji

« 2 z 22 »