Krakowskie Centrum Usług Społecznych „Wysokie” (Projekt zakończony)

 

Nowy projekt PSTB

Celem głównym projektu będzie zwiększenie dostępności i jakości usług kierowanych dla 100 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (osób niesamodzielnych i ich opiekunów, którzy stanowią grupę docelową projektu) do końca 2019 roku.  Do udziału mogą zgłaszać się osoby z terenu gmin: Kraków, Biskupice, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki

Planowane działania i efekty,

  • Indywidualne poradnictwo, które świadczone będzie przez kilku specjalistów z różnych dziedzin tj. prawnik, logopeda, rehabilitant, psycholog, pedagog specjalny oraz psychiatra. Dzięki temu opiekunowie będą mieli możliwość uzyskania informacji na temat możliwości wsparcia, otrzymania dofinansowań, świadczeń itd.
  • Warsztaty dla opiekunów, rodziców, które umożliwią uzyskanie informacji na temat sposobów radzenia sobie z konkretnymi sytuacjami kryzysowymi itd.
  • Spotkania informacyjno-edukacyjne dla zainteresowanych przedstawicieli kadr np. służby zdrowia, pracowników socjalnych,
  • Konsultacje jednorazowe oraz systematyczne stanowiące pomoc dla opiekunów w zakresie postępowania i pracy z osobami niesamodzielnymi.

Rezultatem tych działań, będzie udzielenie wsparcia 120 osobom niesamodzielnym i ich opiekunom.

czytaj więcej»