Zespół Rozwijania Niezależności I Umiejętności – Konsultacje W Ambulatorium Terapii Behawioralnej

Konsultacje są modyfikacją formy działalności realizowaną przez zespół Ambulatorium Terapii Behawioralne od 1999 r. Stanowią formę realizacji modelu terapii, nazywanego najczęściej w literaturze przedmiotu “programami domowymi”. W modelu tym rolę głównego terapeuty dziecka pełni Rodzic, natomiast terapeuci są konsultantami, sukcesywnie modyfikującymi i rozbudowującymi program terapii. W praktyce realizacja wygląda tak, że beneficjent przybywa na konsultację, podczas której:

  • najpierw rodzice ćwiczą z nim, demonstrując sposób pracy w domu,
  • terapeuci dokonują korekt sposobu pracy i bieżącego instruktażu
  • jeden z terapeutów pracuje z dzieckiem, wytyczając nowe obszary pracy, a drugi z terapeutów nanosi je na specjalne arkusze (na których rodzice później w toku samodzielnej pracy w domu, rejestrować będą przebieg terapii)
  • obaj terapeuci spisują notatkę ze spotkania
  • instruują rodziców w praktycznej realizacji programu.

Po zakończeniu konsultacji beneficjent i Rodzice wracają do domu, w którym do czasu następnego spotkania w ATB realizują codziennie otrzymane zalecenia.