Nowy projekt PSTB – Krakowskie Centrum Usług Społecznych „Wysokie”

Informacje o projekcie Krakowskie Centrum Usług Społecznych „Wysokie”

Beneficjent: Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej

Cel projektu: Celem głównym projektu będzie zwiększenie dostępności i jakości usług kierowanych dla 100 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (osób niesamodzielnych i ich opiekunów, którzy stanowią grupę docelową projektu) do końca 2019 roku.  Do udziału mogą zgłaszać się osoby z terenu gmin: Kraków, Biskupice, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki

Zgłoszenia beneficjantów przyjmujemy: telefonicznie pod bezpłatnym numerem 800-155-221 oraz mailowo biuro@pstb.org

przeczytaj więcej o naszym projekcie »