Zespół Rozwijania Kompetencji Komunikacyjnych – Zajęcia Integracyjne Aac/Pecs

Zajęcia są absolutnie innowacyjnym rozwiązaniem, unikalnym w skali kraju, nastawionym na rozwój socjalny i komunikacyjny beneficjentów. Do korzystania z tej formy oddziaływań ZRKK, kierowani będą zazwyczaj beneficjenci nie mówiący, którzy opanowali już uprzednio podstawy posługiwania się PECS, wymagają natomiast rozwoju socjalnego dla osiągnięcia swobody w komunikowaniu się z innymi. Opracowanie schematu zajęć i koordynowanie realizacji, prowadzone będzie przez doświadczonych terapeutów behawioralnych z uprawnieniami I i II stopnia PECS.

W ramach ZRKK- ZI PECS przewidujemy udział dwóch, 3 osobowych grup beneficjentów rocznie.

Podczas każdego spotkania, terapeuci animować będą jego przebieg (obejmujący naukę, wspólny posiłek, zabawę, gry), aranżując równocześnie duże ilości sytuacji wymagających interakcji komunikacyjnych pomiędzy uczestnikami.

W trakcie zajęć jeden z prowadzących będzie pełnił funkcję prowadzącego zajęcia, drugi natomiast funkcję terapeuty cienia, podpowiadającego w razie potrzeby zza pleców poszczególnym beneficjentom, prawidłowe, wymagane sytuacją reakcje (sposób uczenia stanowiąca standard postępowania przy AAC). Nad prawidłowością merytoryczną przebiegu zajęć czuwać będzie superwizor PECS.