Zespół Rozwijania Kompetnecji Komunikacyjnych – Indywidulane Programy Pecs

Zajecia są nową formą działań podejmowanych w stosunku do klientów PSTB.  Do korzystania z tej formy oddziaływań ZRKK, kierowani będą zazwyczaj beneficjenci nie mówiący i nie komunikujący się w żaden sposób z otoczeniem. Zajęcia oparte będą w 100% na metodyce PECS, która posiada sztywny schemat kolejności wywoływania umiejętności (jedna umiejętność musi zostać opanowana przed rozpoczęciem uczenia kolejnej).

Podczas każdego spotkania, jeden z prowadzących będzie pełnił funkcję partnera komunikacyjnego, drugi natomiast funkcję terapeuty- cienia, podpowiadającego w razie potrzeby zza pleców klientowi, prawidłowe, wymagane sytuacją reakcje (sposób uczenia stanowiąca standard postępowania przy AAC).

Nad prawidłowością merytoryczną przebiegu działań czuwać będzie superwizor PECS.