PROMOCJA: szkolenia i superwizje dla szkół

Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej przedstawia promocyjną ofertę szkoleń dla szkół masowych i integracyjnych. Promocja zawarta w ofercie dotyczy szkoleń zamówionych i opłaconych w grudniu 2018 r.

Każde szkolenie może zostać dostosowane do potrzeb Państwa placówki. Wszystkie szkolenia dotyczą behawioralnych technik możliwych do wykorzystania w szkole w pracy z uczniem trudnym, przejawiającym problemy w uczeniu lub zachowaniu, motywacji. W razie gotowości zamówienia prosimy o kontakt pod nr biuro@pstb.org. W przypadku pytań dotyczących zakresu merytorycznego i możliwych terminów prosimy o kontakt bezpośrednio z wykładowcą: 600741683 lub 605897716.
Zapraszamy do korzystania!

OFERTA:

Szkolenie: “Gdy zachowanie uczniów jest problemem… Sięgnij po techniki behawioralne!”

Szkolenie: “15 złotych rad behawiorystów do wykorzystania w pracy z uczniem, klasą i Rodzicem”

Superwizja behawioralna w szkole


Tytuł: “Gdy zachowanie uczniów jest problemem… Sięgnij po techniki behawioralne!”

Autor/prowadzący: dr Nela Grzegorczyk-Dłuciak – dr n. hum. w zakresie pedagogiki, terapeuta i superwizor behawioralny; mgr Ewa Kuliga – psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta i superwizor behawioralny

Czas trwania: 6h (wykładowych; szkolenie popołudniowe)

Termin: do uzgodnienia

Cena katalogowa: 200 zł netto/ uczestnik

Cena promocyjna: -25%! lub stała cena 7 000,00 zł przy grupie powyżej 40 os.

Forma: wykład; w trakcie szkolenia autorka dokona omówienia podstaw teoretycznych technik behawioralnych oraz możliwości ich wykorzystywania w pracy w indywidualnej lub z zespołem klasowym;

Program:

 1. Czym jest Stosowana Analiza Zachowania?
 2. Czym są trudne zachowania
 3. Rozpoznanie funkcji zachowań trudnych
 4. Systemy motywacyjne w klasie szkolnej i w pracy indywidualnej
 5. Kontrakty indywidualne
 6. Znaczenie systematycznej uwagi i aprobaty

powrót do listy

Tytuł: “Gdy zachowanie uczniów jest problemem… Sięgnij po techniki behawioralne!”

Autor/prowadzący: dr Nela Grzegorczyk-Dłuciak – dr n. hum. w zakresie pedagogiki, terapeuta i superwizor behawioralny; mgr Ewa Kuliga – psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta i superwizor behawioralny

Czas trwania: 12h (wykładowych – 1 dzień wolny od pracy, np. sobota)

Termin: do uzgodnienia

Cena katalogowa: 350 zł netto/ uczestnik

Cena promocyjna: -30%! lub stała cena 10 000,00 zł przy grupie powyżej 40 os.

Forma: wykładowo-warsztatowa

Program:

 1. Czym jest Stosowana Analiza Zachowania?
 2. Czym są trudne zachowania?
 3. Rozpoznanie funkcji zachowań trudnych
 4. Systemy motywacyjne
 5. Ćwiczenia w konstruowaniu systemu motywacyjnego
 6. Kontrakty indywidualne
 7. Ćwiczenia w konstruowaniu kontraktu indywidualnego
 8. Znaczenie systematycznej uwagi i aprobaty
 9. Pojęcie działań proaktywnych
 10. Ćwiczenia w konstruowaniu działań proaktywnych w środowisku i programie ucznia

powrót do listy

Tytuł: “Gdy zachowanie uczniów jest problemem… Sięgnij po techniki behawioralne!”

Autor/prowadzący: dr Nela Grzegorczyk-Dłuciak – dr n. hum. w zakresie pedagogiki, terapeuta i superwizor behawioralny; mgr Ewa Kuliga – psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta i superwizor behawioralny

Czas trwania: 20 h (wykładowych) – do realizacji w weekend

Termin: do uzgodnienia

Cena katalogowa: 400 zł netto/ uczestnik

Cena promocyjna: -25%! lub stała cena 12 tys. przy grupie powyżej 40 os.

Forma: wykładowo-warsztatowa

Program:

 1. Sposoby pracy na zachowaniami trudnymi
 2. Rozumienie zachowań trudnych w ujęciu SAZ
 3. Informacje wprowadzające z zakresu SAZ
  • poznanie funkcji zachowań
  • uczenie zachowań alternatywnych
  • modyfikacje środowiska
  • wzmacnianie różnicowe
  • inne strategie
 1. Działania wspierające pracę terapeutyczną nad zachowaniami trudnymi
 2. ABA w modyfikacji zachowań trudnych – ujęcie praktyczne (ćwiczenia)

powrót do listy

Tytuł: “15 złotych rad behawiorystów do wykorzystania w pracy z uczniem, klasą i Rodzicem”

Autor/prowadzący: dr Nela Grzegorczyk-Dłuciak – dr n. hum. w zakresie pedagogiki, terapeuta i superwizor behawioralny; mgr Ewa Kuliga – psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta i superwizor behawioralny

Czas trwania: 12 h (wykładowych)

Termin: do uzgodnienia

Cena katalogowa: 350 zł netto/ uczestnik

Cena promocyjna: -30%! lub stała cena 10 000,00 zł dla grup powyżej 40 os.

Forma: wykładowo-warsztatowa

Program:

 1. Dlaczego warto poznać techniki behawioralne?
 2. Jak behawioryści mogą pomóc w szkole?
 3. 15 praktycznych porad na temat: tworzenia systemów motywacyjnych, komunikacji z uczniem i rodzicem, ustawienia klasy, wykorzystania technik wizualnych
 4. Analiza możliwości wdrożenia każdej z technik w klasach uczestników szkolenia
 5. Wspólne wypracowanie z uczestnikami szkolenia rozwiązań możliwych do wdrożenia w ich codziennej pracy

powrót do listy

Inna możliwość: SUPERWIZJA BEHAWIORALNA W PAŃSTWA SZKOLE

Superwizor: dr n. hum. w zakresie pedagogiki, terapeuta i superwizor behawioralny; mgr Ewa Kuliga – psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta i superwizor behawioralny

Czas trwania: do uzgodnienia

Termin: do uzgodnienia

Cena katalogowa: 250 zł netto za godzinę (minimalna ilość godzin to 5)

Cena promocyjna:

-30%!

Trudne zachowania uczniów są w XXI w. coraz większym problemem w polskich szkołach. Dlatego przesyłamy Państwu wyjątkową propozycję, która skutecznie może wesprzeć Państwa w rozwiązywaniu trudności.

Superwizja behawioralna to forma doradztwa metodycznego w zakresie planowania pracy wychowawczej. Jeżeli macie Państwo trudności wychowawcze – tak u pojedynczych uczniów, jak i w pracy całych zespołów klasowych, problemy z motywowaniem uczniów, trudności w skoordynowaniu pracy teamu nauczycieli – superwizja może być ich rozwiązaniem! Podczas spotkania superwizor dokona wglądu w pracę (obserwacja na 2-3 kolejnych lekcjach), dokona omówienia ze wskazanym zespołem pedagogicznym lub samym wychowawcą, zaproponuje możliwe do wdrożenia zmiany i przedstawi możliwości ich realizacji. Po superwizji sporządzony zostanie pisemny raport określający stwierdzone mocne i słabe strony pracy wychowawczej w szkole wraz z sugestiami zmian.

powrót do listy