Projekt: RAZEM  UCZYĆ

Projekt: RAZEM  UCZYĆ – program poprawy funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych poprzez podnoszenie kompetencji wychowawczych i terapeutycznych rodziców i opiekunów

Kierunek pomocy: 5. POPRAWA JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA OTOCZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Termin realizacji: 01.04.2018-31.12.2018 r.

Wartość projektu: 68 910,00 zł

Dofinansowanie PFRON: 55 128,00 zł (80 %)

 

 

OPIS PROJEKTU:

W projekcie przewiduje się:

 1. warsztaty dla rodziców i opiekunów-zakłada się w projekcie przeprowadzenie 4 edycje w których weźmie udział min. 30 osób, a każda edycja będzie trwała 21 h (3 dni). Aby zachęcić do udziału w projekcie organizacja tych spotkań dopasowana zostanie do potrzeb uczestników (dostosowanie się do preferowanych termin, godzin, miejsca itd.).

Warsztaty dla Rodziców/Opiekunów pod hasłem „Droga naszego dziecka do samodzielności”. Warsztaty te będą ogólnodostępne i obejmować będą 3 specjalistyczne (oparte na zasadach Stosowanej Analizy Zachowania), bloki tematyczne:

 • „Droga naszego dziecka do nowych umiejętności”- podczas którego omówione zostaną podstawowe prawa i zasady efektywnego uczenia, sposoby wywoływania nowych umiejętności, zasady organizowania sesji terapeutycznych oraz- przede wszystkim incydentalnego uczenia w naturalnych sytuacjach i generalizowania i utrwalania umiejętności
 • „Droga naszego dziecka do integracji” – podczas którego omówione zostaną najważniejsze do osiągnięcia przez dziecko umiejętności, pozwalające mu na pełne korzystanie z pobytu w grupie rówieśniczej, zasady pracy terapeuty cienia oraz sposoby organizowania zoptymalizowanych zajęć integracyjnych
 • „Droga naszego dziecka do prawidłowego zachowania”- podczas którego omówione zostaną zasady eliminowania zachowań trudnych u dziecka, uczenia spokojnego zachowania, radzenia sobie z lękami, fobiami, atakami złości, zachowaniami zakłócającymi procesy uczenia, etc.

 

Warunki rekrutacji

Uczestnikami warsztatów mogą być wyłącznie rodzice, opiekunowie osób niepełnosprawnych. W tym celu weryfikowane będzie przez Stowarzyszenie posiadanie statusu opiekuna, rodzica na podstawie przedstawionej dokumentacji.

 

Aby dokonać zgłoszenia do udziału w warsztatach (projekcie) należy pobrać poniżej zamieszczony formularz i przesłać go na adres: biuro@pstb.org

Formularz Zgłoszeniowy

 

 1. warsztaty dla nauczycieli, wychowawców, terapeutów itd. – zakłada się w projekcie przeprowadzenie 4 edycje w których weźmie udział po min. 20 osób, a każda edycja będzie trwała 3 dni. Aby zachęcić do udziału w projekcie organizacja tych spotkań dopasowana zostanie do potrzeb uczestników (dostosowanie się do preferowanych termin, godzin, miejsca czy modyfikację programu spotkania itd.).

 

Warsztaty organizowane będą w formie wprowadzających tematycznych warsztatów roboczych. Planowana tematyka spotkań warsztatowych to:

 • Rozwijanie mowy w naturalnych sytuacjach
 • Prowadzenie treningu toaletowego
 • Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami
 • Uczenie zabawy z rówieśnikiem
 • Usprawnianie ruchowe w warunkach domowych etc.

Przewiduje się 4 edycje  (3 dni) dla 20 osób każdorazowo.

 

Warunki rekrutacji

Uczestnikami szkoleń mogą być pracownicy szkół, w tym szkół specjalnych czy z oddziałami/klasami integracyjnymi, jak również pracownicy domów opieki, WTZ, ZAZ, OPS. Czyli wszystkie osoby, które mogą mieć kontakt z osobami niepełnosprawnymi i którym wiedza w tym zakresie przyda się w codziennej pracy.

 

Aby dokonać zgłoszenia do udziału w warsztatach (projekcie) należy pobrać poniżej zamieszczony formularz i przesłać go na adres: biuro@pstb.org

Formularz Zgłoszeniowy

Wykaz województw, na terenie których prowadzona będzie rekrutacja:

DOLNOŚLĄSKIE

MAŁOPOLSKIE

PODKARPACKIE

ŚLĄSKIE

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Obecnie prowadzona jest rekrutacja na pierwsze warsztaty. Planujemy je zorganizować na terenie Krakowa (województwo małopolskie) oraz Raciborza (województwo śląskie). Będziemy na bieżąco informować na temat aktualnych terminów warsztatów.

TERMINY I MIEJSCA WARSZTATÓW DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW

 • Tarnobrzeg:  15 – 16.09.2018 r.
 • Racibórz:  10 – 11.11.2018 r.

TERMINY I MIEJSCA WARSZTATÓW DLA NAUCZYCIELI I TERAPEUTÓW

 • Kraków:  13 – 14.10.2018 r.
 • Racibórz:  27 – 28.10.2018 r.
 • Mielec:  17 – 18.11.2018 r.
 • Kraków: 08 – 09. 12.2018 r.