Terapia behawioralna w pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu- kurs wprowadzający

Prowadzący mgr Aleksandra Zielińska,
mgr Paweł Bakalarz
Autorzy: dr Nela Grzegorczyk- Dłuciak,
mgr Ewa Kuliga
Planowany czas: 15 godzin
Miejsce/ realizacja: Kurs realizowany jest zarówno stacjonarnie (w krakowskiej siedzibie PSTB –  na zamówienie wyjazdowo oraz w formie online.
Cena: 490,00 zł

 

Program:

  1. Wprowadzenie– czym jest Stosowana Analiza Zachowania?
  2. Sylwetka osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu- zarys kliniczny
  3. Zasady terapii behawioralnej
  4. Podstawowe techniki pracy behawioralnej
  5. Wzmacnianie- fundamentem uczenia
  6. Podstawowe obszary oddziaływań terapeutycznych
  7. Ćwiczenia we wdrażaniu strategii behawioralnych w pracy z osobami z autyzmem
 

ZAPISZ SIĘ