Techniki Behawioralne W Codziennej Resocjalizacji Więźniów

Prowadzący dr Nela Grzegorczyk- Dłuciak,
Autorzy: dr Nela Grzegorczyk- Dłuciak,
Planowany czas: 10 godzin
Miejsce/ realizacja: Kurs realizowany jest zarówno stacjonarnie (w krakowskiej siedzibie PSTB –  na zamówienie wyjazdowo oraz w formie online.
Cena: 550,00 zł

Forma wykładowo- warsztatowa; w trakcie szkolenia autorka dokona omówienia podstaw teoretycznych
technik behawioralnych oraz możliwości ich wykorzystywania (wraz z przykładami w różnych systemach
penitencjarnych w Polsce i za granicą); następnie w części warsztatowej dokona wraz z uczestnikami
analizy stosowanych w danym więzieniu rozwiązań wychowawczych (system kar i nagród) oraz
zaproponuje możliwe do wdrożenia zmiany, wraz z omówieniem ich potencjalnego wpływu.

Program:

 1. Czym jest Stosowana Analiza Zachowania?
 2. Techniki behawioralne możliwe do wykorzystania w więzieniu
 3. Przykłady wykorzystania technik behawioralnych w więzieniach w Polsce i na świecie
 4. Czym jest sukces w resocjalizacji więźnia?
 5. Techniki behawioralne jako potężna broń- naprawdę warto umieć ją właściwie wykorzystać!
 6. Omówienie stosowanych w danym więzieniu strategii behawioralnych
 7. Warsztatowa praca nad opracowaniem technik behawioralnych, możliwych do wykorzystania
  w warunkach danego więzienia
 8. (opcjonalnie- w przypadku jeżeli dana grupa szkoleniowa, ma takie oczekiwania) Warsztatowo:
  opracowanie spójnego programu stosowania technik behawioralnych w danym więzieniu
 9. Omówienie potencjalnych korzyści ze stosowania poszczególnych technik.
 

ZAPISZ SIĘ

terminy wkrótce