Terapia behawioralna w PSTB

DIAGNOZA KONSULTACJA TUS KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA LOGOPEDIA ZIK SUPERWIZJA

 

Trening Umiejętności Społecznych

Cykliczne zajęcia z zakresu rozwijania kompetencji społecznych, prowadzone w małych grupach.

Zajęcia prowadzone są przez dwóch terapeutów.

Ilość spotkań: 8

Czas trwania każdego spotkania: 1,5 godziny

Koszt: 800 zł brutto/ płatne za cały cykl zajęć

Ilość uczestników: do 10 osób (minimalna ilość osób 5)

Rozpoczęcie zajęć: październik 2023 r.

2 grupy wiekowe: młodsza: 5-10 lat; starsza 10- 18 lat

 

Zgłoszenia drogą mailową na adres biuro@pstb.org. Ostateczny termin zgłoszeń: 15 września 2023.

Ważne: przed zapisem do grupy obowiązuje spotkanie rekrutacyjne. Koszt spotkania 100 zł brutto, czas trwania: 30 minut.

Ze spotkania rekrutacyjnego mogą być zwolnione osoby, które do tej pory skorzystały z formy wsparcia w ATB PSTB.