Zespół Rozwijania Kompetencji Społecznych – Tus

Spotkania to forma zajęć grupowych, oddziałująca ściśle na rozwój u beneficjentów umiejętności społecznych potrzebnych do pełnojakościowego funkcjonowania w grupie rówieśniczej i środowisku lokalnym. Stanowi również- co istotne dla podkreślenia- formę działań profilaktycznych- ukierunkowanych na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Skierowane są one do wąskiej grupy beneficjentów: starszych dzieci i młodzieży z HFA (autyzmem wysokofunkcjonującym), ZA (zespołem Aspergera) oraz zaburzeniami zachowania i emocji. Opracowanie schematu zajęć i koordynowanie realizacji, prowadzone są przez terapeutów behawioralnych i nadzorowane przez superwizorów behawioralnych.

Podczas każdego spotkania, terapeuci animować będą jego przebieg (obejmujący zajęcia tematyczne dotyczące sytuacji społecznych, psychozabawy, gry), aranżując równocześnie duże ilości sytuacji wymagających interakcji komunikacyjnych pomiędzy uczestnikami i wymagając (a w razie czego i egzekwując) przestrzegania zasad współdziałania w grupie. W trakcie zajęć jeden z prowadzących będzie pełnił funkcję prowadzącego zajęcia, drugi natomiast funkcję terapeuty cienia, podpowiadającego w razie potrzeby zza pleców poszczególnym beneficjentom, prawidłowe, wymagane sytuacją reakcje, kontrolując w razie potrzeby zachowania trudne, etc (sposób uczenia stanowiąca standard postępowania przy SAZ).

Nad prawidłowością merytoryczną przebiegu zajęć czuwać będą superwizorzy behawioralni.