Terapia behawioralna w PSTB

DIAGNOZA KONSULTACJA TUS KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA LOGOPEDIA ZIK SUPERWIZJA

 

Zespół interwencji Kryzysowej

Krótkoterminowa, wysokointensywna pomoc terapeutyczna w sytuacjach szczególnie trudnych

Obejmuje tygodniową terapię, w ramach której:

  • realizowana jest codzienna praca zespołu specjalistów (2-5 osób w tym stałe wsparcie 2 superwizorów behawioralnych)
  • prowadzony jest instruktaż Rodziców/ Opiekunów.

Ma na celu szybką redukcję zachowań, zbudowanie maksymalnego spektrum nowych umiejętności oraz instruktaż rodziców.

Po ZIK Rodzice otrzymują sprawozdanie oraz wskazówki do pracy.

Kwalifikacja do ZIK odbywa się na podstawie wstępnej konsultacji.

Czas trwania 7 dni x 6- 12 x/dzień

Cena 15000,00