Możesz pomóc !!!

Przekaż 1,5% podatku – dlaczego na nasze Stowarzyszenie?

Nasz KRS 0000121447

  • pomagamy dzieciom niepełnosprawnym
  • nasi podopieczni znajdują się na terenie całej Polski
  • rocznie z naszej pomocy korzysta kilka tysięcy osób
  • działamy od 2002 roku
  • współpracujemy z organizacjami z kraju i zagranicy

 

 

 

Możesz też pomóc w inny sposób!
Wpłaty, które nie są związane z 1,5 % można wpłacać bezpośrednio na konto stowarzyszenia
PKO Bank Polski S.A.
III Oddział w Krakowie
55 10202906 0000 1902 0085 9439
Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej
Osiedle Wysokie 7
31- 819 Kraków
Tel./fax 12 642 27 90
e-mail biuro@pstb.org
www.pstb.org
Z dopiskiem „darowizna na cele statutowe”

         Twoje 1,5 % zostanie przez nas wykorzystany na pomoc naszym podopiecznym poprzez:finansowanie

  • kompleksowego wsparcia dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera itp. (diagnozy i konsultacje terapeutyczne, Treningi Umiejętności Społecznych, Zajęcia Integracyjne, Zespoły Interwencji Kryzysowej, zajęcia logopedyczne i inne)
  • rozbudowę i remont pomieszczeń przeznaczonych na zajęcia dla dzieci
  • organizację konferencji naukowych poświęconych problemowi niepełnosprawności
  • dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych
  • dofinansowanie szkoleń dla rodziców dzieci z autyzmem i zburzeniami rozwoju