O nas

O nas…..

Cóż możemy powiedzieć o sobie? Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, stowarzyszeniem mocnym mocą nas- członków- ludzi mocno wierzących w zasadność, sens i celowość oferowania jak najszerszemu kręgowi odbiorców, tego co uważamy za najlepsze- czyli TERAPII BEHAWIORALNEJ.

Priorytety działalności statutowej Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej stanowią:

 • inicjowanie i realizowanie różnych form pomocy dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcjami emocjonalnymi i intelektualnymi oraz dla ich rodzin, w zakresie związanym z poprawą zdrowia i adaptacji w społeczeństwie,
 • podejmowanie różnorodnych form działalności związanej z popularyzowaniem wiedzy o ideach i zasadach terapii behawioralnej, poprzez działalność szkoleniową, publikacje, organizację seminariów i konferencji,
 • aktywizowanie społeczeństwa do działania na rzecz osób niepełnosprawnych i rozwijanie samopomocowego ruchu środowisk związanych z tymi osobami, w tym przez wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy warunków życia osób niepełnosprawnych,
 • merytoryczna i doradcza opieka nad terapeutami, nauczycielami, rodzicami i innymi osobami, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych.

Działamy (coraz aktywniej i szerzej) niezmiennie od 2002 r. 

Naszą siedzibą jest Kraków, jednak pracujemy w całej Polsce. Wszędzie tam gdzie są nasi Członkowie, biura terenowe czy też- przede wszystkim- potrzebujący naszej wiedzy- nasi Podopieczni, ich Rodzice i Nauczyciele.

W ciągu tych lat pracy wiele udało się nam osiągnąć….

Spośród dotychczasowych przedsięwzięć i sukcesów PSTB na szczególną uwagę zasługują:

 • uzyskanie statusu członka afiliowanego Association for Behavior Analysis International
 • inicjowanie wraz z Fundacją Barbary Piaseckiej – Johnson powstawania na terenie różnych miast Polski ośrodków terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi
 • organizowanie Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Dziecko i dorosła osoba z autyzmem- jak można im efektywnie pomóc?” (Kraków, 20-21.10.2006r.)
 • współorganizowanie Pierwszej Międzynarodowej Konferencji dotyczącej Terapii Behawioralnej Osób z Autyzmem (Gdańsk, 7-9.06.2002r.)
 • organizowanie (od 2008 r.) cyklu Ogólnopolskich Konferencji Nauczycieli Szkolnictwa Specjalnego „Czas na dialog!”; dotychczas odbyły się 3 konferencje, w których każdorazowo uczestniczyło około 500 nauczycieli z terenu całego kraju
 • prowadzenie Ambulatorium Terapii Behawioralnej- w ramach jego działalności odbywają się konsultacje diagnostyczne, instruktażowe i terapeutyczne dzieci z zaburzeniami rozwojowymi; z opieki i prowadzenia programów domowych skorzystało już przeszło 3500 rodzin z terenu całego kraju
 • prowadzenie Zespołu Interwencji Kryzysowej (ZIK)- w ramach którego oferowana jest krótkotrwała i intensywna pomoc osobom z zaburzeniami rozwojowymi znajdującym się w szczególnie trudnych sytuacjach  życiowych (np. ograniczony dostęp do edukacji, prezentuje trudne zachowania lub ma trudna sytuację życiową)
 • stworzenie i koordynowanie(od 2001 r.)  rozbudowaną ofertą systemu szkoleń pogłębiających znajomość problematyki zaburzeń rozwojowych oraz stosowania terapii; szacujemy, że w ostatnich 5 latach z naszej oferty szkoleń korzysta corocznie średnio 850 osób na rok.
 • Stworzenie i zawiadywanie do dziś (od 2011 r.) we współpracy z Polskim Towarzystwem Psychologii Behawioralnej systemu Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego
 • opieka merytoryczna nad kadrą wielu placówek, w których realizowana jest edukacja osób z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi w oparciu o zasady Stosowanej Analizy Zachowania
 • prowadzenie ogólnodostępnego Punktu Poradniczo- Prawnego oraz bezpłatnej infolinii
 • współpraca (także naukowa) z wieloma uczelniami w tym: Wydziałem Psychologii UJ, Uniwersytetem Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Wydziałem Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Dolnośląską Szkołą Wyższą i innymi.
 • Prowadzenie interdyscyplinarnego (wraz z WIZUT, DSW i NADAM) projektu o akronimie SYSABA, finansowanym ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 • Prowadzenie szeroki i wielospecjalistycznych programów finansowanych z zadań zlecanych PFRON, oferujących kompleksową pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom: Drogi do samodzielności”, “Zespoły Zmiany Jakości Życia”
 • Powołanie do życia i prowadzenie Niepublicznych Szkół UMIEM ( od 2014 r.)

WIELE JESZCZE PRZED NAMI….. 

Nasze 15-lecie…

24 września 2017 r. w Willi Decjusza, ul. 28 Lipca 1943 17A w Krakowie obchodziliśmy swoje 15- lecie działalności. Podczas uroczystego bankietu mówiliśmy o naszych dotychczasowych osiągnięciach. Zaproszeni goście wznieśli uroczysty toast z lampką szampana i zaśpiewali symboliczne Sto lat! Był też ogromny tort urodzinowy. Na korytarzach Willi można było obejrzeć wystawę fotograficzną “Światy” autorstwa Jana Jurczaka, która przedstawia  codzienną rzeczywistość naszych podopiecznych – uczniów Niepublicznych Szkół UMIEM  – w fotograficznym kadrze. Z okazji jubileuszu usłyszeliśmy wiele ciepłych słów. Wszystkim bardzo dziękujmy za przybycie i do zobaczenia  na naszym kolejnym bankiecie jubileuszowym.

 

« 1 z 11 »

 

Nasze 10-lecie…

Pierwszego dnia IV Ogólnopolskiej Konferencji Nauczycieli Szkolnictwa Specjalnego “Czas na dialog! Porozmawiajmy więc o efektywnej rewalidacji” 3 marca 2012 o godzinie 17:00 w Centrum Konferencyjno -Bankietowym “Reduta” w Krakowie przy ul. Strzelców 26 odbyły się uroczyste obchody dziesięciolecia Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej. Właśnie tyle czasu minęło, od kiedy terapia behawioralna zagościła w Krakowie. Podczas prezentacji przedstawione zostały początki naszej pracy oraz jakie kierunki działalności stowarzyszenie rozwijało przez ostatnie dziesięć lat.  W salach centrum konferencyjnego można było obejrzeć wystawę przekrojowo ukazującą dziesięć lat historii PSTB. Z okazji jubileuszu otrzymaliśmy mnóstwo listów z gratulacjami. Kilka z nich przedstawiamy poniżej.

 

 

 

« 1 z 6 »