Terapia behawioralna w PSTB

Nasze usługi świadczymy w kilku punktach w kraju:

  • ATB Kraków- Siedziba PSTB os. Wysokie 7, Kraków. Rejestracja pod numerem telefonu: 12 642 27 90
  • Filia ATB PSTB Wrocław- Gabinet Terapii Behawioralnej ul. Wiosenna 8, Wrocław. Rejestracja drogą mailową: ATBwroclaw@pstb.org
  • Filia ATB PSTB Racibórz- Stowarzyszeniu Persona na ul. Karola Miarki 7/1, Racibórz. Rejestracja drogą mailową: ATBraciborz@pstb.org
  • Filia ATB PSTB Rzeszów- Centrum Mozaika ul. Dominikańska 1, Rzeszów. Rejestracja drogą mailową: ATBrzeszow@pstb.org
  • Filia ATB Dębica- ul. Strażacka 5, Dębica. Rejestracja drogą mailową: ATBdebica@pstb.org
  • Filia ATB Poznań. Rejestracja drogą mailową: ATBpoznan@pstb.org
  • Filia ATB Lublin. Rejestracja drogą mailową: ATBlublin@pstb.org

 

Celem tej formy jest ustalenie ostatecznej lub prawdopodobnej diagnozy psychopedagogicznej. W przypadku diagnozy prawdopodobnej, klient otrzymuje informację o zalecanych dalszych krokach postępowania diagnostycznego (np. specjalista  neurolog, genetyk, etc). Odbiorcami są osoby które nie posiadają diagnozy lub też podważają jej prawidłowość.

Prowadzone przez 2 specjalistów:

Czas trwania ok 3 godz.

Cena 750 zł

 

Celem tej formy jest ustalenie ostatecznej lub prawdopodobnej diagnozy psychopedagogicznej w szczególnie niejasnych diagnostycznie przypadkach, także w sytuacji nasilonych zachowań trudnych, lub zachowań występujących w poszczególnych środowiskach.

Prowadzone przez 2 specjalistów (w tym przynajmniej 1 superwizora):

Czas trwania ok 3 godz.

Cena 1100 zł

Celem tej formy jest sformułowanie diagnozy funkcjonalnej oraz planu pracy terapeutycznej w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania

Przeprowadzone przez 2 specjalistów:

Czas trwania ok 3 godz.

Cena 750,00zł

 

Celem tej formy jest sformułowanie diagnozy funkcjonalnej oraz planu pracy terapeutycznej w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania. Zalecana w szczególnie niejasnych diagnostycznie przypadkach, także w sytuacji nasilonych zachowań trudnych, lub zachowań występujących w poszczególnych środowiskach.

Przeprowadzone przez 2 specjalistów:

Czas trwania ok 3 godz.

Cena: 1100,00zł

Celem tej formy jest bieżące budowanie i ewaluacja programu domowego. Częstotliwość spotkań to 1-4 w miesiącu, w zależności od indywidualnych potrzeb rodziców.

Realizowane przez stałego terapeutę:

Czas trwania według potrzeb rodzica

Cena 120,00zł za godz.

180,00zł za godz. z udziałem superwizora

Celem konsultacji jest określenie poziomu funkcjonowania poznawczego za pomocą testów psychologicznych.

Obejmuje:

Czas trwania 1-2 spotkania, do 4 godzin

Cena 500,00zł

Celem konsultacji jest potwierdzenie/ wykluczenie diagnozy występowania zaburzenia autystycznego

Obejmuje:

Czas trwania 1-2 spotkania, do 4 godzin

Cena 500,00 zł

Krótkoterminowa, wysokointensywna pomoc terapeutyczna w sytuacjach szczególnie trudnych

Tygodniowa terapia, w ramach której:

Ma na celu szybką redukcję zachowań, zbudowanie maksymalnego spektrum nowych umiejętności oraz instruktaż rodziców.

Po ZIK Rodzice otrzymują sprawozdanie oraz wskazówki do pracy.

Kwalifikacja do ZIK odbywa się na podstawie wstępnej konsultacji.

Czas trwania 7 dni x 6- 12 x/dzień

Cena 15000,00

Celem tej formy jest wsparcie szkoły w sytuacji konfrontacji z problemem „trudnego ucznia w klasie”.

Realizowane na terenie szkoły:

Czas trwania ok 4 godz.

Cena 180,00 zł/godz

200,00 zł/godz z udziałem superwizora