Celem konsultacji jest uzyskanie opinii co do diagnozy dziecka w kierunku zaburzeń ze spektrum.

Diagnoza kliniczna trwa do 3 godzin. Składa się z czterech części:

Uwaga: nasza opinia nie jest równoznaczna z diagnozą lekarską! Nie jest ona sama w sobie podstawą do uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności.

Cena 750 zł

 

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii co do diagnozy dziecka w kierunku zaburzeń ze spektrum.

Diagnoza kliniczna trwa do 3 godzin. Składa się z czterech części:

Uwaga: nasza opinia nie jest równoznaczna z diagnozą lekarską! Nie jest ona sama w sobie podstawą do uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności.

Cena 1100 zł

Celem tej konsultacji jest określenie trudności dziecka i funkcji jego zaburzeń. Na jej podstawie ustala się program terapeutyczny.

Diagnoza funkcjonalna trwa do 3 godzin. Składa się z czterech części:

omówienia wyników obserwacji oraz programu terapeutycznego

Cena 750,00zł

 

Celem tej konsultacji jest określenie trudności dziecka i funkcji jego zaburzeń. Na jej podstawie ustala się program terapeutyczny.

Diagnoza funkcjonalna trwa do 3 godzin. Składa się z czterech części:

Cena: 1100,00zł

Stałe konsultacje – odbywają się w ustalonych przez Rodzica i terapeutę okresie i częstotliwości. Trwają od 1 do 2 godzin. Konsultacje są prowadzone przez jednego terapeutę. Ich celem jest przede wszystkim instruowanie Rodzica co do pracy z dzieckiem. Indywidualne potrzeby są omawiane na bieżąco.

Kolejna konsultacja – dla osób, które już wcześniej były na konsultacji diagnostycznej.

Celem tej konsultacji jest ustalenie aktualnych potrzeb dziecka. Konsultacja trwa 2 godziny i jest prowadzona przez jednego terapeutę. Polega na omówieniu wdrożonych wcześniejszych zaleceń, instruktażu terapeuty bądź omówieniu sposobu pracy Rodzica/Opiekuna z dzieckiem.

Cena 120,00zł za godz.

180,00zł za godz. z udziałem superwizora

Celem konsultacji jest określenie poziomu funkcjonowania poznawczego za pomocą testów psychologicznych.

Obejmuje:

Czas trwania 1-2 spotkania, do 4 godzin

Cena 500,00zł

Celem konsultacji jest potwierdzenie/ wykluczenie diagnozy występowania zaburzenia autystycznego

Obejmuje:

Czas trwania 1-2 spotkania, do 4 godzin

Cena 500,00 zł

Krótkoterminowa, wysokointensywna pomoc terapeutyczna w sytuacjach szczególnie trudnych

Tygodniowa terapia, w ramach której:

Ma na celu szybką redukcję zachowań, zbudowanie maksymalnego spektrum nowych umiejętności oraz instruktaż rodziców.

Po ZIK Rodzice otrzymują sprawozdanie oraz wskazówki do pracy.

Kwalifikacja do ZIK odbywa się na podstawie wstępnej konsultacji.

Czas trwania 7 dni x 6- 12 x/dzień

Cena 15000,00

Celem tej formy jest wsparcie szkoły w sytuacji konfrontacji z problemem „trudnego ucznia w klasie”.

Realizowane na terenie szkoły:

Czas trwania ok 4 godz.

Cena 180,00 zł/godz

200,00 zł/godz z udziałem superwizora