Terapia behawioralna w PSTB

Aktualnie wszystkie nasze zajęcia terapeutyczne realizowane są w ramach projektu ZESPOŁY ZMIANY JAKOŚCI ŻYCIA- program systemowej i wielokierunkowej terapii osób z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi.

Projekt stanowi optymalizację, kompilację i rozszerzenia działań systemowych na rzecz osób niepełnosprawnych realizowanych przez PSTB od początku jego istnienia. Jego genezą jest rzetelne i systematyczne rozpoznanie potrzeb środowiska osób niepełnosprawnych, w szczególności dotkniętych autyzmem, niepełnosprawnością sprzężoną i innymi zaburzeniami. Projekt „Zespoły zmiany jakości życia” jest kompleksowym, spójnym i interdyscyplinarnym systemem oddziaływań mających na celu poprawę funkcjonowania uczestników.

Zakłada ustalenie w stosunku do każdego ze zgłaszających się do udziału w projekcie beneficjentów, indywidualnego planu pomocowego już podczas pierwszej, jednorazowej konsultacji wielospecjalistycznej. Zgodnie z założeniami owego planu, około 50 % beneficjentów otrzyma tylko jednorazowe zalecenia do pracy w domu, natomiast pozostała grupa beneficjentów zostanie przydzielona (w zależności od indywidualnych potrzeb) do jednego z 4 zespołów terapeutycznych:

Nasze usługi świadczymy w kilku punktach w kraju:

  • ATB Kraków- Siedziba PSTB os. Wysokie 7, Kraków. Rejestracja pod numerem telefonu: 12 642 27 90
  • Filia ATB PSTB Wrocław- Gabinet Terapii Behawioralnej ul. Wiosenna 8, Wrocław. Rejestracja drogą mailową: ATBwroclaw@pstb.org
  • Filia ATB PSTB Racibórz- Stowarzyszeniu Persona na ul. Karola Miarki 7/1, Racibórz. Rejestracja drogą mailową: ATBraciborz@pstb.org
  • Filia ATB PSTB Rzeszów- Centrum Mozaika ul. Dominikańska 1, Rzeszów. Rejestracja drogą mailową: ATBrzeszow@pstb.org
  • Filia ATB Dębica- ul. Strażacka 5, Dębica. Rejestracja drogą mailową: ATBdebica@pstb.org
  • Filia ATB Poznań. Rejestracja drogą mailową: ATBpoznan@pstb.org
  • Filia ATB Lublin. Rejestracja drogą mailową: ATBlublin@pstb.org

 

Dzięki środkom z dotacji PFRON w ramach programu “ZESPOŁY ZMIANY JAKOŚCI ŻYCIA- program systemowej i wielokierunkowej terapii osób z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi”

go

zajęcia są nieodpłatne do osób posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub określony stopień niepełnosprawności. Warunkiem skorzystania z bezpłatnych zajęć terapeutycznych jest przedstawienie do wglądu dokumentu potwierdzającego fakt niepełnosprawności.