publikacje

Pragniemy zachęcić Państwa do zamówienia publikacji Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej.

Drugi numer zawiera między innymi następujące artykuły:

 • Nela Grzegorczyk-Dłuciak Jaka terapia? Rozważania nad etycznym wymiarem pracy nauczyciela pracującego z osobami autystycznymi
 • Zofia Brzeska, Beata Ignaczewska Nauka zabawy dziecka z autyzmem
 • Teresa Mayer Emocje – czy można się ich nauczyć
 • Przemysław Bąbel Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej Lidia Domańska, Monika Chróst Ewaluacja kadry terapeutycznej w Oddziale dla Dzieci z Autyzmem w Ośrodku dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Poznaniu
 • Ilona Nowak, Sylwia Ciszewska, Justyna Jóźwik -Kozioł Terapia i edukacja dziecka z autyzmem w Ośrodku Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Terapeutyczno- Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Kielcach
 • Ewa Srebro R. Herrnsteina teoria dopasowania
 • Rafał Rudzik Przegląd wiadomości na temat strategu modyfikujących zachowania cz. II.
 • Oferta Szkoleniowa PSTB
 • Informacja o Polskim Systemie Certyfikowania Terapeutów Behawioralnych
 • Zaproszenie na III Sympozjum Naukowe PTPB
Trzeci numer naszego periodyku zawiera następujące artykuły:

 • Dawn Buffington Townsend: „Potrzeby komunikacyjne uczniów z autyzmem: Jakie umiejętności i procedury mogą przynieść poprawę”
 • Gregory MacDuff: „Klucz do niezależności: Ucząc autystycznych dorosłych umiejętności potrzebnych w życiu zawodowym i prywatnym”
 • Gregory MacDuff: „PCDI: Interwencja oparta na podstawach naukowych”
 • Teresa Mayer, Katarzyna Hamerlak: „Programy ułatwiające proces integracji -pomiar uwagi dzieci z autyzmem w trakcie zajęć integracyjnych w przedszkolu -zabawa w udawanie”
 • Mariola Przytarska Agnieszka Zając: „Aktywizacja zawodowa dorosłych osób z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną”
 • Nela Grzegorczyk- Dłuciak, Ewa Kuliga: „Jakość i efektywność terapii behawioralnej – sloganczy rzeczywistość?”
 • Nina Zawidniak: „Wspomnienia z turnusu rehabilitacyjnego w Niedzicy”
 • Agnieszka Sudoł: „O PSTB”

Zamówienia prosimy przesyłać (pocztą lub e-mailem) do biura PSTB. Koszt numeru: 10,00zł, komplet 15 zł koszt wysyłki (priorytet Poczta Polska): 14,00 zł.

Druk zamówienia – do pobrania

.

 

materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji Nauczycieli Szkolnictwa Specjalnego “Czas na Dialog”

Ksiażka zawiera nastepujące artykuły:

 • Rozdział I Zatrzymajmy się u źródeł – czyli wstępne spojrzenie na zagadnienie
  Krzysztof Lausch, Nieco inne spojrzenie na rodziców
  Magdalena Loska, Trudności w kontaktach pedagoga z rodzicami ucznia z niepełnosprawnością, czyli po dwóch stronach barykady
  Jacek Kielin, Rodzic niepełnosprawnego dziecka – szczególne wyzwanie dla nauczycieli i terapeutów pomagających dzieciom
  Ewa Kuliga, Nela Grzegorczyk-Dłuciak, Specyficzne i niespecyficzne czynniki mające wpływ na współpracę rodziców i specjalistów
  Krystyna Gielas, Propozycje zmian w kształceniu specjalnym służące lepszej edukacji uczniów niepełnosprawnych i wpływające na poprawę współpracy rodziców ze szkołą
 • Rozdział II Popatrzmy z innej niż zazwyczaj perspektywy
  Aleksandra Lorenc-Steinmec, Drogi i bezdroża relacji terapeuta – rodzic, czyli humor z dzienniczków uczniowskich
  Agnieszka Rajs-Glazar, Teresa Mayer, Mowa jest źródłem nieporozumień… Scen kilka z rozmów rodziców z terapeutami
  Ewa Łaskarzewska, Od Thatcherów do Bowmanów. Rodzice, rodziny i osoby niepełnosprawne w wybranych serialach i produkcjach filmowych
 • Rozdział III Rodzice i nauczyciele wobec szczególnych wyzwań
  Krystyna Ziątek, Magdalena Sarat, rola rodziny w nabywaniu kompetencji komunikacyjnych przez dziecko niemówiące
  Anna Pyrek, Rodzic i nauczyciel na oddziale onkologicznym w szkole szpitalnej
  Anna Gagat- Matuła, Magdalena Myśliwiec, Rodzice wobec edukacji seksualnej osób upośledzonych umysłowo
  Magdalena Kozyra-Sekulska, “Definicja mojego dziecka” – rodzic partnerem w procesie diagnozy i terapii małego dziecka z niepełnosprawnością
  Joanna Iwińska, Wpływ zaangażowania rodziców na proces opanowania umiejętności czytania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
  Renata Skuza, Rola pedagogizacji rodziców dzieci i młodzieży przewlekle chorej psychicznie i somatycznie. Refleksje z ponad 20-letniej pracy pedagogicznej
 • Rozdział IV Jak się to nam udaje? Doświadczenia praktyków
  Aldona Gryczka-Beszterda, Rafał Nowicki, Współpraca specjalistów i rodziców fundamentem wczesnego wspomagania rozwoju
  Mirosław Matysiak, Oczekiwania rodziców wobec szkoły szpitalnej na oddziale psychiatrii dzieci i młodzieży – współpraca z rodzicami w celu podejmowania efektywnych działań wspierających rozwój dziecka
  Irena Mocek, Jak tworzyć warunki do dobrej współpracy szkoły z rodzicami
  Dariusz Kolano, Współpraca rodziców dzieci upośledzonych umysłowo ze szkołą na przykładzie
  specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Rudniku Nad Sanem
 • Rozdział V Nasz dialog – czyli dyskusje i debaty konferencyjne
  Konfrontacje bieżące, czyli dialog o treściach wykładów
  Konfrontacja z komunikacją, czyli o jednej z tych sfer, które są dla rodziców bardzo istotne
  Konfrontacja z seksualnością, czyli chyba najtrudniejsza z naszych debat
  Konfrontacja z rzeczywistością, czyli dialog o wszystkim, co z tematem
  konferencji powiązane
 • Rozdział VI Konferencyjne refleksje
  Karolina Kudła, Ewa Kuliga, Niełatwy to dialog… a jednak potrzebny!
  Wyniki ankiety ewaluacyjnej przeprowadzonej wśród uczestników
  II Ogólnopolskiej Konferencji Nauczycieli Szkolnictwa Specjalnego
  “Czas na dialog! Porozmawiajmy więc o rodzicach”
  Zakończenie Czy będziemy nadal prowadzić nasz dialog?.

 

materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Nauczycieli Szkolnictwa Specjalnego “Czas na Dialog”

Ksiażka zawiera nastepujące artykuły:

 • Nela Grzegorczyk-Dłuciak
  Dlaczego “Czas na dialog!”? Moje konfrontacje z pedagogiką specjalną
 • Przemysław Bąbel
  Punktowe systemy oceniania w praktyce edukacyjnej
 • Sławomir Trusz
  Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych Między efektem Golema a efektem Galatei
 • Alina Perzanowska
  Dorosłe osoby z autyzmem – refleksje praktyka
 • Maria Piszczek
  Do stawiania jakich hipotez upoważniają nas wypowiedzi osób z autyzmem, ich rodziców i terapeutów
 • Karolina Domagalska
  Wsparcie rodziny niepełnosprawnego dziecka – luki systemowe i propozycje rozwiązań – okiem rodziców
 • Joanna Iwińska
  Współpraca nauczycieli i rodziców w określaniu i planowaniu celów terapii
 • Małgorzata Wróblewska-Zydroń
  Edukacja integracyjna – alternatywna forma kształcenia specjalnego osoby niepełnosprawnej
 • Dorota Myślińska
  Trudności młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych w pełnieniu roli ucznia na kolejnych etapach kształcenia
 • Magdalena Loska
  Trudności nauczyciela w organizacji procesu kształcenia uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym
 • Halina Schmidt
  Jak uczyć, żeby nie szkodzić?
 • Karolina Kudła
  Bo widzieć trzeba człowieka, a nie jego niepełnosprawność
 • Agnieszka Sudoł
  O Polskim Stowarzyszeniu Terapii Behawioralnej

Zamówienia prosimy przesyłać (pocztą lub e-mailem) do biura PSTB. Koszt książki: 15,00zł, komplet: 25,00zł, koszt wysyłki (priorytet Poczta Polska): 14,00 zł.

Druk zamówienia – do pobrania