Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego CZARABA – PSTB

Szkolenia prowadzone są w ramach działalności nowo powstałej placówki o wdzięcznej nazwie „Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego CZARABA – PSTB”, wpisanej do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod numerem 278963 przez Prezydenta Miasta Krakowa, której organem prowadzącym jest Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej. Obecnie po wypełnieniu wymogów formalnych każdy uczestnik szkoleń otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia/kursu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Przed zapisaniem się na wybrany kurs należy zapoznać się z Regulaminem  oraz wypełnić formularz z danymi osobowymi – link do formularza znajduje się przy każdym kursie –  i podpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Podpisany formularz należy wysłać skanem na adres mailowy: www.biuro@pstb.org.

Informacje są pozyskiwane zgodnie z Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. 2018 poz 1000). Administratorem danych jest Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego CZARABA – PSTB z siedzibą w Krakowie. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom.

 

    Zostań terapeutą behawioralnym
  Kurs bazowy, specjalistyczne kursy licencyjne

 

 

    Poznaj elementy terapii behawioralnej przydatne w pracy i wychowaniu!
  Kursy nielicencyjne online – zdalne (MS Teams)

 

 

 

    Poznaj elementy terapii behawioralnej przydatne w pracy i wychowaniu!
  Kursy nielicencyjne – stacjonarne

 

 

 

 

Jak terapeuta behawioralny może pracować z Rodziną Ucznia online?

Forma: szkolenie online prowadzone na żywo poprzez platformę MS Teams

Czas trwania: 5 godz (16.00-20.00)

Prowadzący: dr Nela Grzegorczyk- Dłuciak, mgr Ewa Kuliga

Wyjątkowe szkolenie! Powstało z pytań zadawanych przez terapeutów w dobie koronawirusa. Jak pracować behawioralnie zdalnie? Jak priorytetyzować? Jak wesprzeć Rodziców? I duuużo innych pytań

To szkolenie dedykowane jest osobom czynnie uprawiającym terapię behawioralną. Zapraszamy osoby, które ukończyły uprzednio co najmniej kurs bazowy. Dla terapeutów PLTB natomiast, to kształcenie ustawiczne.

Podczas szkolenia zostaną omówione najważniejsze zadania stojące przed terapeutą w czasach pracy zdalnej, obszary terapeutyczne, na które warto zwrócić uwagę oraz trudności, z którymi można się spotkać. Omawiane zakresy:

Cena: 210,00 zł

BARDZO PÓŹNA INTERWENCJA BEHAWIORALNA- czyli, kiedy z zachowaniami trudnymi i umiejętnościami jest już bardzo źle

Forma: szkolenie online prowadzone na żywo poprzez platformę MS Teams

Czas trwania: 12 godz (2 spotkania 9.00-15.30)

Prowadzący: dr Nela Grzegorczyk- Dłuciak, mgr Ewa Kuliga

Czasami  praca behawioralna rozpoczyna się bardzo późno. W wieku nastoletnim lub w dorosłości. Czasem zdarza się, że umiejętności są skrajnie niskie. Czasem też zachowania trudne są wtedy… skrajnie trudne.

I właśnie o tym, co robić w takich sytuacjach będziemy rozmawiać na szkoleniu.

Autorki na bazie konkretnych przypadków (zaprezentowanych na materiale filmowym) zaprojektują z uczestnikami kolejne etapy terapii behawioralnej dla konkretnego klienta. Zaprezentują też formy prowadzenia instruktażu dla Rodziców oraz przykłady monitorowania i utrzymania terapii w czasie.

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatu, podczas którego uczestnicy czynnie pracują na przykładach.

Kurs przede wszystkim dla czynnych terapeutów behawioralnych. W przypadku innych zainteresowanych- wymagana co najmniej podstawowa znajomość SAZ.

Cena: 550,00 zł brutto

Jak efektywnie pracować z osobą z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością

Forma: szkolenie online prowadzone na żywo poprzez platformę MS Teams

Uczestnicy: ogólnodostępny

Czas trwania: 15 godz. lekcyjnych

Prowadzący: dr Nela Grzegorczyk- Dłuciak

Wyjątkowe, unikalne szkolenie, odpowiadające na pytanie: “Co zrobić, by osoba z głęboką lub sprzężoną niepełnosprawnością zaczęła nabywać szybko nowe umiejętności?”. Oparte w 100% na praktyce.

PROGRAM:

 1. Dziecko z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością – zarys kliniczny
 2. Wielokierunkowe usprawnianie, a terapia behawioralna
 3. Podstawy metodologiczne dla konstruowania programu rewalidacyjno-edukacyjnego
 4. Jak planować terapię w oparciu o program terapii behawioralnej:
 • zasady i etapy terapii
 • jak motywować dziecko do współdziałania
 • obszary priorytetowe w uczeniu
 • w jaki aranżować środowisko wokół dziecka tak, aby optymalnie wspomagać jego rozwój?
 • udział Rodziny w realizacji programu terapii.

Cena: 460,00 zł

TERAPIA BEHAWIORALNA – W PRACY Z OSOBAMI Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU- kurs wprowadzający

 

Forma: szkolenie online prowadzone na żywo poprzez platformę MS Teams

Uczestnicy: ogólnodostępny dla wszystkich zainteresowanych

Czas trwania: 15 godz. lekcyjnych

Prowadzący: mgr Aleksandra Zielińska, mgr Paweł Bakalarz

Coraz więcej osób chce lub musi poznać autyzm nie tylko z książek i filmów. Jeśli pracujesz z uczniem lub masz dziecko z podejrzeniem lub potwierdzeniem spektrum autyzmu – i chcesz mu pomóc, kurs wprowadzający powie czego oczekiwać i zapozna z podstawami terapii.

PROGRAM:

 1. Wprowadzenie– czym jest Stosowana Analiza Zachowania?
 2. Sylwetka osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu- zarys kliniczny
 3. Zasady terapii behawioralnej
 4. Podstawowe techniki pracy behawioralnej
 5. Wzmacnianie- fundamentem uczenia
 6. Podstawowe obszary oddziaływań terapeutycznych
 7. Ćwiczenia we wdrażaniu strategii behawioralnych w pracy z osobami z autyzmem

Cena: 410,00 zł

TERAPIA BEHAWIORALNA – W PRACY Z OSOBĄ PRZEJAWIAJĄCĄ TRUDNE ZACHOWANIA

 

Forma: szkolenie online prowadzone na żywo poprzez platformę MS Teams

Uczestnicy: ogólnodostępny dla wszystkich zainteresowanych

Czas trwania: 20 godz. lekcyjnych

Prowadzący: mgr Aleksandra Zielińska, mgr Paweł Bakalarz

Większość osób, widząc trudne zachowania dziecka – widzi złe wychowanie i “niegrzeczne dziecko”. Terapia behawioralna pomaga zobaczyć sens w trudnych zachowaniach, a następnie pokazuje, jak nauczyć prawidłowych.

PROGRAM:

 1. Sposoby pracy nad zachowaniami trudnymi
 2. Rozumienie zachowań trudnych w ujęciu SAZ
 3. Informacje wprowadzające z zakresu SAZ
 1. Działania wspierające pracę terapeutyczną nad zachowaniami trudnymi.
 2. ABA w modyfikacji zachowań trudnych- ujęcie praktyczne

Cena: 520 zł

“Rodzicielstwo na deser” – kurs dla Rodziców

 

Forma: szkolenie online prowadzone na żywo poprzez platformę MS Teams

Uczestnicy: Rodzice, Dziadkowie i Opiekunowie borykający się z codziennymi problemami wychowawczymi

Czas trwania: 2 godziny zegarowe (18.00-20.00)

Prowadzący: mgr Paweł Bakalarz

Lubisz desery? Masz kłopoty ze zrozumieniem swojego dziecka, poczucie że oszalejecie w izolacji? Boisz się, że stajesz się coraz bardziej negatywistycznym rodzicem? Jeśli odpowiedzi brzmią “TAK” – “Rodzicielstwo na deser” jest dla Ciebie. Nauczysz się, jak naturalne, codzienne sytuacje mogą nauczyć cię współpracować ze swoim dzieckiem, a dziecko – z Tobą. Uczestnicy otrzymają pomoce-podpowiedzi do dalszych własnych przygód z wychowaniem.

Program:

 1. Wychowanie: najpierw obiad, potem deser.
 2. Aprobata: widzę twoje starania i bardzo mnie cieszą.
 3. Praktyka: czyni mistrza.

A także: czy problem to na pewno problem i chwila na uważność.

Cena: 210,00 zł

„SYSABA” – zdalny przyjaciel terapeuty behawioralnego

 

Forma: szkolenie online prowadzone na żywo poprzez platformę MS Teams

Uczestnicy: terapeuci behawioralni PLTB i kandydaci na terapeutę behawioralnego (minimalny wymóg- ukończony kurs bazowy i rejestracja na platformie www.terapeutabehawioralny.pl)

Czas trwania: 10 godz. lekcyjnych (9.00-17.00)

Prowadzący: dr Nela Grzegorczyk- Dłuciak, mgr Ewa Kuliga

SYSABA jest asystentem terapeuty behawioralnego – pozwala na korzystanie z bazy programów, tworzenie programu behawioralnego, korzystanie z aplikacji tabletowej do prowadzenia bieżących notowań

Więcej o SYSABA możesz przeczytać tutaj: www.sysaba.eu

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatu praktycznych umiejętności. W trakcie trwania Uczestnicy zapoznają się z systemem oraz ćwiczą praktycznie umiejętności: pisania programów, oprogramowywania notowań, prowadzenia notowań, wprowadzania danych o pacjentach/ uczniach oraz analizy danych na wykresach elektronicznych.

Cena: 370,00 zł

JAK PRACOWAĆ Z RODZINĄ DZIECKA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ?

 

Forma: szkolenie online prowadzone na żywo poprzez platformę MS Teams

Uczestnicy: ogólnodostępny

Czas trwania: 15 godz. lekcyjnych (sobota 9.00-14.30)

Prowadzący: dr Nela Grzegorczyk- Dłuciak, mgr Ewa Kuliga

Umiejętna praca z Rodziną ucznia  z niepełnosprawnością, to jedno z najważniejszych wyzwań w pracy terapeuty/ nauczyciela szkolnictwa specjalnego.

Chcesz wiedzieć:

Jak rozmawiać z Rodzicami? W jakie obszary działań terapeutycznych powinniśmy przede wszystkim angażować Rodziców? Dlaczego praca z Rodzicami jest tak ważna?

Zapraszamy na szkolenie podczas którego zapoznasz się ze specyficznymi uwarunkowaniami tej pracy oraz technikami najefektywniejszego kreowania współdziałania.

PROGRAM:

 1. Specyficzne uwarunkowania pracy z Rodziną.
 2. Sposoby kształtowania prawidłowych relacji Rodzic – nauczyciel.
 3. Podstawowe problemy we współpracy z Rodziną dziecka niepełnosprawnego i radzenia sobie z nimi.
 4. Zagrożenia płynące z sytuacji braku współpracy z Rodziną dziecka niepełnosprawnego.
 5. Współpraca, współdziałanie czy uczenie rodziny?
 6. Konstrukcja kontraktów z Rodzicami.
 7. Modele efektywnej realizacji instruktażu praktycznych umiejętności terapeutycznych.

Cena: 250,00 zł

Terapia Behawioralna W Pracy Z Osobami Z Zaburzeniami Ze Spektrum Autyzmu- Kurs Wprowadzający

Prowadzący mgr Aleksandra Zielińska,
mgr Paweł Bakalarz
Autorzy: dr Nela Grzegorczyk- Dłuciak,
mgr Ewa Kuliga
Planowany czas: 15 godzin
Miejsce/ realizacja: Kurs realizowany jest zarówno stacjonarnie (w krakowskiej siedzibie PSTB- rejestracja za pośrednictwem formularza), na zamówienie wyjazdowo oraz w formie online.
Cena: 490,00 zł

 

Program:

 1. Wprowadzenie– czym jest Stosowana Analiza Zachowania?
 2. Sylwetka osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu- zarys kliniczny
 3. Zasady terapii behawioralnej
 4. Podstawowe techniki pracy behawioralnej
 5. Wzmacnianie- fundamentem uczenia
 6. Podstawowe obszary oddziaływań terapeutycznych
 7. Ćwiczenia we wdrażaniu strategii behawioralnych w pracy z osobami z autyzmem

Terapia Behawioralna W Pracy Z Osobą Przejawiającą Trudne Zachowania

 

Prowadzący

 

mgr Aleksandra Zielińska,
mgr Paweł Bakalarz
Autorzy: dr Nela Grzegorczyk- Dłuciak,
mgr Ewa Kuliga
Planowany czas: 20 godzin
Miejsce/ realizacja: Kurs realizowany jest zarówno stacjonarnie (w krakowskiej siedzibie PSTB- rejestracja za pośrednictwem formularza), na zamówienie wyjazdowo oraz w formie online.
Cena: 550,00 zł

 

Program:

 1. Sposoby pracy na zachowaniami trudnymi
 2. Rozumienie zachowań trudnych w ujęciu SAZ
 3. Informacje wprowadzające z zakresu SAZ
  • poznanie funkcji zachowań
  • uczenie zachowań alternatywnych
  • modyfikacje środowiska
  • wzmacnianie różnicowe
  • inne strategie
 4. Działania wspierające pracę terapeutyczną nad zachowaniami trudnymi.
 5. ABA w modyfikacji zachowań trudnych- ujęcie praktyczne

Diagnoza Psychopedagogiczna W Praktyce Czyli Jak Patrzeć Na Dziecko, By Optymalnie Konstruować Program Jego Terapii?

Prowadzący mgr Aleksandra Zielińska,
mgr Paweł Bakalarz
Autorzy: dr Nela Grzegorczyk- Dłuciak,
mgr Ewa Kuliga
Planowany czas: 20 godzin
Miejsce/ realizacja: Kurs realizowany jest zarówno stacjonarnie (w krakowskiej siedzibie PSTB- rejestracja za pośrednictwem formularza),  na zamówienie wyjazdowo oraz w formie online.
Cena: 550,00 zł

 

Program:

 1. Charakterystyka diagnozy psycho-pedagogicznej
 2. Skale ocen, testy rozwojowe, wywiad, obserwacja, analiza zachowań- wiadomości ogólne
 3. Omówienie narzędzi diagnostycznych oraz zasad korzystania z nich:
 1. Sposoby konstruowania i ewaluacji programów terapii (IPET) w oparciu o uzyskane w toku diagnozy dane

Integracja Dzieci Z Zaburzeniami Ze Spektrum Autyzmu

 

Prowadzący mgr Katarzyna Hamerlak
mgr Greta Dębińska
Planowany czas: 15 godzin
Miejsce/ realizacja: Kurs realizowany jest zarówno stacjonarnie (w krakowskiej siedzibie PSTB), jak i na zamówienie wyjazdowo.
Cena: 490,00 zł

 

Program:

 1. Efektywna terapia dziecka przygotowującego się do wejścia w grupę integracyjną – czyli jak kształtować podstawowe umiejętności
 2. Wprowadzenie o deficytach społecznych dzieci z autyzmem.
 3. Wprowadzenie o wykorzystaniu teorii uczenia w pracy z dziećmi o zaburzonym rozwoju.
  • samodzielność
  • zabawa
  • uwaga
  • wykonywanie poleceń
  • komunikacja
 4. Dziecko z autyzmem a grupa rówieśnicza.-jak pomóc dziecku z trudnościami w zachowaniu.
 5. Rola Nauczyciela/terapeuty cienia- zasady pracy, interwencja behawioralna w grupie.

Terapia Behawioralna W Pracy Z Dzieckiem Z Głęboką, Wieloraką Niepełnosprawnością

Prowadzący mgr Aleksandra Zielińska,
mgr Paweł Bakalarz
Autorzy: dr Nela Grzegorczyk- Dłuciak,
mgr Ewa Kuliga
Planowany czas: 20 godzin
Miejsce/ realizacja: Kurs realizowany jest zarówno stacjonarnie (w krakowskiej siedzibie PSTB- rejestracja za pośrednictwem formularza), na zamówienie wyjazdowo oraz w formie online.
Cena: 550,00 zł

 

Program:

 1. Dziecko z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością – zarys kliniczny
 2. Podstawy metodologiczne dla konstruowania programu rewalidacyjno-edukacyjnego
 3. Jak planować terapię w oparciu o program terapii behawioralnej

Rozwijanie Samodzielności Dzieci I Młodzieży Z Autyzmem – Plany Aktywności

Prowadzący mgr Aleksandra Zielińska,
mgr Paweł Bakalarz
Autorzy: dr Nela Grzegorczyk- Dłuciak,
mgr Ewa Kuliga
Planowany czas: 10 godzin
Miejsce/ realizacja: Kurs realizowany jest zarówno stacjonarnie (w krakowskiej siedzibie PSTB- rejestracja za pośrednictwem formularza), na zamówienie wyjazdowo oraz w formie online.
Cena: 430,00 zł

Program:

 1. Rodzaje planów aktywności
 2. Wykorzystanie planów aktywności w nauczaniu spędzania czasu wolnego
 3. Wykorzystanie planów aktywności podczas uczenia czynności samoobsługowych
 4. Wykorzystanie planów aktywności podczas uczenia nowych umiejętności
 5. Jak nauczyć dziecko podążania za planem aktywności
 6. Sposoby rejestrowania i prezentacji wyników uczenia podążania za planem aktywności

Praca Z Rodziną Dziecka Niepełnosprawnego

Prowadzący mgr Aleksandra Zielińska,
mgr Paweł Bakalarz
Autorzy: dr Nela Grzegorczyk- Dłuciak,
mgr Ewa Kuliga
Planowany czas: 15 godzin
Miejsce/ realizacja: Kurs realizowany jest zarówno stacjonarnie (w krakowskiej siedzibie PSTB- rejestracja za pośrednictwem formularza), na zamówienie wyjazdowo oraz w formie online.
Cena: 490,00 zł

Program:

 1. Specyficzne uwarunkowania pracy z Rodziną.
 2. Sposoby kształtowania prawidłowych relacji Rodzic – nauczyciel.
 3. Podstawowe problemy we współpracy z Rodziną dziecka niepełnosprawnego i radzenia sobie z nimi.
 4. Zagrożenia płynące z sytuacji braku współpracy z Rodziną dziecka niepełnosprawnego.
 5. Współpraca, współdziałanie czy uczenie rodziny?
 6. Konstrukcja kontraktów z Rodzicami.
 7. Modele efektywnej realizacji instruktażu praktycznych umiejętności terapeutycznych.

Behawioralny Model Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Prowadzący mgr Aleksandra Zielińska,
mgr Paweł Bakalarz
Autorzy: dr Nela Grzegorczyk- Dłuciak,
mgr Ewa Kuliga
Planowany czas: 15 godzin
Miejsce/ realizacja: Kurs realizowany jest zarówno stacjonarnie (w krakowskiej siedzibie PSTB- rejestracja za pośrednictwem formularza), na zamówienie wyjazdowo oraz w formie online.
­Cena: 490,00 zł

Program:

 1. Zarys prawny
 2. Specyficzne uwarunkowania wczesnej interwencji
 3. Ocena funkcjonalna małego pacjenta
 4. Rodzina małego dziecka niepełnosprawnego- podstawowe zagadnienia z programowania pracy z Rodzicami
 5. Konstruowanie programu wczesnej interwencji terapeutycznej
 6. Planowanie działań mających na celu stworzenie spójnego systemu wsparcia małego dziecka z niepełnosprawnością i jego rodziny.

Rozwijanie Komunikacji U Dzieci Z Autyzmem

 

Prowadzący dr Beata Urbaniak,
mgr Monika Chróst-Woźniak
Planowany czas: 20 godzin
Miejsce: Kurs realizowany jest wyłącznie na zamówienie wyjazdowo
Realizacja:
Cena: 550,00 zł

Program:

 1. Podstawowe informacje z teorii Stosowanej Analizy Zachowania (warunkowanie sprawcze, kształtowanie zachowań, budowanie łańcuchów zachowań, podpowiedzi, systemy motywacyjne dla dzieci o nietypowym rozwoju mowy)
 2. Omówienie typowego przebiegu rozwoju mowy
 3. Badania naukowe na temat skuteczności metod SAZ w pracy z dziećmi w spektrum autyzmu
 4. Badanie poziomu wyjściowego umiejętności językowych
 5. Metody i techniki SAZ w rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych

Modyfikacja Zachowań W Praktyce Nauczyciela W Szkole Masowej I Specjalnej

 

Prowadzący mgr Aleksandra Zielińska,
mgr Paweł Bakalarz
Autorzy: dr Nela Grzegorczyk- Dłuciak,
mgr Ewa Kuliga
Planowany czas: 15 godzin
Miejsce/ realizacja: Kurs realizowany jest zarówno stacjonarnie (w krakowskiej siedzibie PSTB- rejestracja za pośrednictwem formularza), na zamówienie wyjazdowo oraz w formie online.
Cena: 490,00 zł

Program:

 1. Rys kliniczny
 2. Podstawowe problemy występujące w szkołach- uwarunkowania przyszłego programu pracy wychowawczej
 3. Podstawowe zagadnienia programu ABA
 4. Pomoce wizualne wspomagające pracę w grupie
 5. Systemy motywacji uczniów
 6. ABA szansą na radzenie sobie z problemami wychowawczymi

Dziecko Z Zespołem Aspergera W Klasie Szkolnej

Prowadzący mgr Aleksandra Zielińska,
mgr Paweł Bakalarz
Autorzy: mgr Ewa Kuliga
Planowany czas: 10 godzin
Miejsce/ realizacja: Kurs realizowany jest zarówno stacjonarnie (w krakowskiej siedzibie PSTB- rejestracja za pośrednictwem formularza), na zamówienie wyjazdowo oraz w formie online.
Cena: 430,00 zł

Program:

 1. Specyfika zaburzenia, przegląd charakterystycznych zachowań
 2. Zespół Aspergera a autyzm- diagnoza różnicowa
 3. Tworzenie warunków sprzyjających uczeniu się
 4. Ustalanie celów nauczania
 5. Możliwości wykorzystanie na lekcji technik rozwijających motywację
 6. “Cień” – jego rola i zadania
 7. Współpraca z rodziną, tworzenie spójnego systemu działania

Techniki Behawioralne W Codziennej Resocjalizacji Więźniów

Autor/ prowadzący: dr Nela Grzegorczyk-Dłuciak
Planowany czas: 10 godzin
Miejsce/ realizacja: Kurs realizowany jest wyłącznie na zamówienie wyjazdowo oraz w formie online –  tylko w formie zamkniętej, dla jednej placówki.
Cena: 550,00 zł

 

Forma wykładowo- warsztatowa; w trakcie szkolenia autorka dokona omówienia podstaw teoretycznych
technik behawioralnych oraz możliwości ich wykorzystywania (wraz z przykładami w różnych systemach
penitencjarnych w Polsce i za granicą); następnie w części warsztatowej dokona wraz z uczestnikami
analizy stosowanych w danym więzieniu rozwiązań wychowawczych (system kar i nagród) oraz
zaproponuje możliwe do wdrożenia zmiany, wraz z omówieniem ich potencjalnego wpływu.

Program:

 1. Czym jest Stosowana Analiza Zachowania?
 2. Techniki behawioralne możliwe do wykorzystania w więzieniu
 3. Przykłady wykorzystania technik behawioralnych w więzieniach w Polsce i na świecie
 4. Czym jest sukces w resocjalizacji więźnia?
 5. Techniki behawioralne jako potężna broń- naprawdę warto umieć ją właściwie wykorzystać!
 6. Omówienie stosowanych w danym więzieniu strategii behawioralnych
 7. Warsztatowa praca nad opracowaniem technik behawioralnych, możliwych do wykorzystania
  w warunkach danego więzienia
 8. (opcjonalnie- w przypadku jeżeli dana grupa szkoleniowa, ma takie oczekiwania) Warsztatowo:
  opracowanie spójnego programu stosowania technik behawioralnych w danym więzieniu
 9. Omówienie potencjalnych korzyści ze stosowania poszczególnych technik.

Techniki Behawioralne W Codziennej Resocjalizacji I Wychowaniu

Autor/ prowadzący: dr Nela Grzegorczyk-Dłuciak
Planowany czas: 10 godzin
Miejsce/ realizacja: Kurs realizowany jest wyłącznie na zamówienie wyjazdowo oraz w formie online tylko w formie zamkniętej, dla jednej placówki.
Cena: 550,00 zł

 

Forma wykładowo- warsztatowa; w trakcie szkolenia autorka dokona omówienia podstaw teoretycznych
technik behawioralnych oraz możliwości ich; następnie w części warsztatowej dokona wraz z uczestnikami
analizy stosowanych w danej placówce/ośrodku rozwiązań wychowawczych (system kar i nagród) oraz
zaproponuje możliwe do wdrożenia zmiany, wraz z omówieniem ich potencjalnego wpływu.

Program:

 1. Czym jest Stosowana Analiza Zachowania?
 2. Techniki behawioralne możliwe do wykorzystania w pracy resocjalizacyjnej i wychowawczej z
  nieletnimi
 3. Czym jest sukces w wychowaniu i resocjalizacji?
 4. Techniki behawioralne jako potężna broń- naprawdę warto umieć ją właściwie wykorzystać!
 5. Omówienie stosowanych w danej placówce strategii behawioralnych
 6. Warsztatowa praca nad opracowaniem technik behawioralnych, możliwych do wykorzystania
  w warunkach danej placówki
 7. (opcjonalnie- w przypadku jeżeli dana grupa szkoleniowa, ma takie oczekiwania) Warsztatowo:
  opracowanie spójnego programu stosowania technik behawioralnych w danej placówce
 8. Omówienie potencjalnych korzyści ze stosowania poszczególnych technik.