Szkolenia

Chcemy Państwu zakomunikować że Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej organizuje również system szkoleń online prowadzonych na żywo poprzez platformę Microsoft Teams

Prezentacja szkoleń i prowadzących –  PSTB online

Jak terapeuta behawioralny może pracować z Rodziną Ucznia online?.

 

Forma: szkolenie online prowadzone na żywo poprzez platformę MS Teams

Czas trwania: 5 godz (16.00-20.00)

Prowadzący: dr Nela Grzegorczyk- Dłuciak, mgr Ewa Kuliga

Wyjątkowe szkolenie! Powstało z pytań zadawanych przez terapeutów w dobie koronawirusa. Jak pracować behawioralnie zdalnie? Jak priorytetyzować? Jak wesprzeć Rodziców? I duuużo innych pytań 🙂

To szkolenie dedykowane jest osobom czynnie uprawiającym terapię behawioralną. Zapraszamy osoby, które ukończyły uprzednio co najmniej kurs bazowy. Dla terapeutów PLTB natomiast, to kształcenie ustawiczne.

Podczas szkolenia zostaną omówione najważniejsze zadania stojące przed terapeutą w czasach pracy zdalnej, obszary terapeutyczne, na które warto zwrócić uwagę oraz trudności, z którymi można się spotkać. Omawiane zakresy:

 • Co nakazuje nam prawo?
 • Co nakazuje nam SAZ, czyli które umiejętności są najważniejsze?
 • Jakie techniki ?
 • Jak wzmacniać Rodziców?
 • Co robić wtedy, gdy pojawią się trudności?
 • Jak dokumentować online?

Cena: 150,00 zł brutto (istnieje możliwość zwolnienia z 23% VAT w przypadku opłacania szkolenia ze środków publicznych- zapytania prosimy kierować na biuro@pstb.org)

 

 BARDZO PÓŹNA INTERWENCJA BEHAWIORALNA- czyli, kiedy z zachowaniami trudnymi i umiejętnościami jest już bardzo źle

 

Forma: szkolenie online prowadzone na żywo poprzez platformę MS Teams

Czas trwania: 12 godz (2 spotkania 9.00-15.30)

Prowadzący: dr Nela Grzegorczyk- Dłuciak, mgr Ewa Kuliga

Czasami  praca behawioralna rozpoczyna się bardzo późno. W wieku nastoletnim lub w dorosłości. Czasem zdarza się, że umiejętności są skrajnie niskie. Czasem też zachowania trudne są wtedy… skrajnie trudne.

I właśnie o tym, co robić w takich sytuacjach będziemy rozmawiać na szkoleniu.

Autorki na bazie konkretnych przypadków (zaprezentowanych na materiale filmowym) zaprojektują z uczestnikami kolejne etapy terapii behawioralnej dla konkretnego klienta. Zaprezentują też formy prowadzenia instruktażu dla Rodziców oraz przykłady monitorowania i utrzymania terapii w czasie.

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatu, podczas którego uczestnicy czynnie pracują na przykładach.

Kurs przede wszystkim dla czynnych terapeutów behawioralnych. W przypadku innych zainteresowanych- wymagana co najmniej podstawowa znajomość SAZ.

Cena: 492,00 zł brutto (istnieje możliwość zwolnienia z 23% VAT w przypadku opłacania szkolenia ze środków publicznych- zapytania prosimy kierować na biuro@pstb.org)

Jak efektywnie pracować z osobą z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością

Forma: szkolenie online prowadzone na żywo poprzez platformę MS Teams

Uczestnicy: ogólnodostępny

Czas trwania: 15 godz. lekcyjnych

Prowadzący: dr Nela Grzegorczyk- Dłuciak

Wyjątkowe, unikalne szkolenie, odpowiadające na pytanie: “Co zrobić, by osoba z głęboką lub sprzężoną niepełnosprawnością zaczęła nabywać szybko nowe umiejętności?”. Oparte w 100% na praktyce.

PROGRAM:

 1. Dziecko z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością – zarys kliniczny
 2. Wielokierunkowe usprawnianie, a terapia behawioralna
 3. Podstawy metodologiczne dla konstruowania programu rewalidacyjno-edukacyjnego
 4. Jak planować terapię w oparciu o program terapii behawioralnej:
 • zasady i etapy terapii
 • jak motywować dziecko do współdziałania
 • obszary priorytetowe w uczeniu
 • w jaki aranżować środowisko wokół dziecka tak, aby optymalnie wspomagać jego rozwój?
 • udział Rodziny w realizacji programu terapii.

Cena: 250,00 zł brutto (istnieje możliwość zwolnienia z 23% VAT w przypadku opłacania szkolenia ze środków publicznych- zapytania prosimy kierować na biuro@pstb.org)

 

„Terapia behawioralna w teorii i praktyce”- 3 modułowy kurs bazowy

 

Forma: szkolenie online prowadzone na żywo poprzez platformę MS Teams

Czas trwania: 46 godzin (2 spotkania w kolejne piątki od 16.00-20.00 i 4 spotkania sobota niedziela w godzinach 9.00-16.00)

Prowadzący: dr Nela Grzegorczyk- Dłuciak, mgr Ewa Kuliga

Program:

1 spotkanie:

 1. Behawioryzm z perspektywy historycznej;
 2. Czym jest Stosowana Analiza Zachowania i jakie jest jej miejsce we współczesnej nauce?
 3. Obszary zastosowania Stosowanej Analizy Zachowania;
 4. Teoria uczenia w praktyce;
 5. Cele i zasady SAZ;
 6. Podstawy SAZ w terapii, czyli kształtowanie motywacji;
 7. Czego i jak uczyć?
 • diagnoza funkcjonalna
 • tworzenie programu terapeutycznego
 • techniki nauczania
 • dokumentowanie przebiegu procesu uczenia;

2 spotkanie:

 1. Czego i jak uczyć- kontynuacja
 • tworzenie programu terapeutycznego
 • techniki nauczania
 • dokumentowanie przebiegu procesu uczenia;
 1. Kształtowanie umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w środowisku rówieśniczym.
 2. Behawioralne rozumienie trudnych zachowań;
 3. Pro- i reaktywne sposoby radzenia z trudnymi zachowaniami w oparciu o hierarchię Foxx’a.

Cena: 990,00 zł brutto (istnieje możliwość zwolnienia z 23% VAT w przypadku opłacania szkolenia ze środków publicznych- zapytania prosimy kierować na biuro@pstb.org)

 

 

TERAPIA BEHAWIORALNA – W PRACY Z OSOBAMI Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU- kurs wprowadzający

 

Forma: szkolenie online prowadzone na żywo poprzez platformę MS Teams

Uczestnicy: ogólnodostępny dla wszystkich zainteresowanych

Czas trwania: 15 godz. lekcyjnych

Prowadzący: mgr Aleksandra Pieczara, mgr Paweł Bakalarz

Coraz więcej osób chce lub musi poznać autyzm nie tylko z książek i filmów. Jeśli pracujesz z uczniem lub masz dziecko z podejrzeniem lub potwierdzeniem spektrum autyzmu – i chcesz mu pomóc, kurs wprowadzający powie czego oczekiwać i zapozna z podstawami terapii.

PROGRAM:

 1. Wprowadzenie– czym jest Stosowana Analiza Zachowania?
 2. Sylwetka osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu- zarys kliniczny
 3. Zasady terapii behawioralnej
 4. Podstawowe techniki pracy behawioralnej
 5. Wzmacnianie- fundamentem uczenia
 6. Podstawowe obszary oddziaływań terapeutycznych
 7. Ćwiczenia we wdrażaniu strategii behawioralnych w pracy z osobami z autyzmem

Cena: 350,00 zł brutto (istnieje możliwość zwolnienia z 23% VAT w przypadku opłacania szkolenia ze środków publicznych- zapytania prosimy kierować na biuro@pstb.org)

 

TERAPIA BEHAWIORALNA – W PRACY Z OSOBĄ PRZEJAWIAJĄCĄ TRUDNE ZACHOWANIA

 

Forma: szkolenie online prowadzone na żywo poprzez platformę MS Teams

Uczestnicy: ogólnodostępny dla wszystkich zainteresowanych

Czas trwania: 20 godz. lekcyjnych

Prowadzący: mgr Aleksandra Pieczara, mgr Paweł Bakalarz

Większość osób, widząc trudne zachowania dziecka – widzi złe wychowanie i “niegrzeczne dziecko”. Terapia behawioralna pomaga zobaczyć sens w trudnych zachowaniach, a następnie pokazuje, jak nauczyć prawidłowych.

PROGRAM:

 1. Sposoby pracy nad zachowaniami trudnymi
 2. Rozumienie zachowań trudnych w ujęciu SAZ
 3. Informacje wprowadzające z zakresu SAZ
 • poznanie funkcji zachowań
 • uczenie zachowań alternatywnych
 • modyfikacje środowiska
 • wzmacnianie różnicowe
 • inne strategie
 1. Działania wspierające pracę terapeutyczną nad zachowaniami trudnymi.
 2. ABA w modyfikacji zachowań trudnych- ujęcie praktyczne

Cena: 400,00 zł brutto (istnieje możliwość zwolnienia z 23% VAT w przypadku opłacania szkolenia ze środków publicznych- zapytania prosimy kierować na biuro@pstb.org)

 

“Rodzicielstwo na deser” – kurs dla Rodziców

 

Forma: szkolenie online prowadzone na żywo poprzez platformę MS Teams

Uczestnicy: Rodzice, Dziadkowie i Opiekunowie borykający się z codziennymi problemami wychowawczymi

Czas trwania: 2 godziny zegarowe (18.00-20.00)

Prowadzący: mgr Paweł Bakalarz

Lubisz desery? Masz kłopoty ze zrozumieniem swojego dziecka, poczucie że oszalejecie w izolacji? Boisz się, że stajesz się coraz bardziej negatywistycznym rodzicem? Jeśli odpowiedzi brzmią “TAK” – “Rodzicielstwo na deser” jest dla Ciebie. Nauczysz się, jak naturalne, codzienne sytuacje mogą nauczyć cię współpracować ze swoim dzieckiem, a dziecko – z Tobą. Uczestnicy otrzymają pomoce-podpowiedzi do dalszych własnych przygód z wychowaniem.

Program:

 1. Wychowanie: najpierw obiad, potem deser.
 2. Aprobata: widzę twoje starania i bardzo mnie cieszą.
 3. Praktyka: czyni mistrza.

A także: czy problem to na pewno problem i chwila na uważność.

Cena: 150,00 zł brutto (istnieje możliwość zwolnienia z 23% VAT w przypadku opłacania szkolenia ze środków publicznych- zapytania prosimy kierować na biuro@pstb.org)

 

„SYSABA” – zdalny przyjaciel terapeuty behawioralnego

 

Forma: szkolenie online prowadzone na żywo poprzez platformę MS Teams

Uczestnicy: terapeuci behawioralni PLTB i kandydaci na terapeutę behawioralnego (minimalny wymóg- ukończony kurs bazowy i rejestracja na platformie www.terapeutabehawioralny.pl)

Czas trwania: 10 godz. lekcyjnych (9.00-17.00)

Prowadzący: dr Nela Grzegorczyk- Dłuciak, mgr Ewa Kuliga

SYSABA jest asystentem terapeuty behawioralnego – pozwala na korzystanie z bazy programów, tworzenie programu behawioralnego, korzystanie z aplikacji tabletowej do prowadzenia bieżących notowań

Więcej o SYSABA możesz przeczytać tutaj: www.sysaba.eu

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatu praktycznych umiejętności. W trakcie trwania Uczestnicy zapoznają się z systemem oraz ćwiczą praktycznie umiejętności: pisania programów, oprogramowywania notowań, prowadzenia notowań, wprowadzania danych o pacjentach/ uczniach oraz analizy danych na wykresach elektronicznych.

Cena: 250,00 zł brutto (istnieje możliwość zwolnienia z 23% VAT w przypadku opłacania szkolenia ze środków publicznych- zapytania prosimy kierować na biuro@pstb.org)

 

JAK PRACOWAĆ Z RODZINĄ DZIECKA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ?

 

Forma: szkolenie online prowadzone na żywo poprzez platformę MS Teams

Uczestnicy: ogólnodostępny

Czas trwania: 15 godz. lekcyjnych (sobota 9.00-14.30)

Prowadzący: dr Nela Grzegorczyk- Dłuciak, mgr Ewa Kuliga

Umiejętna praca z Rodziną ucznia  z niepełnosprawnością, to jedno z najważniejszych wyzwań w pracy terapeuty/ nauczyciela szkolnictwa specjalnego.

Chcesz wiedzieć:

Jak rozmawiać z Rodzicami? W jakie obszary działań terapeutycznych powinniśmy przede wszystkim angażować Rodziców? Dlaczego praca z Rodzicami jest tak ważna?

Zapraszamy na szkolenie podczas którego zapoznasz się ze specyficznymi uwarunkowaniami tej pracy oraz technikami najefektywniejszego kreowania współdziałania.

PROGRAM:

 1. Specyficzne uwarunkowania pracy z Rodziną.
 2. Sposoby kształtowania prawidłowych relacji Rodzic – nauczyciel.
 3. Podstawowe problemy we współpracy z Rodziną dziecka niepełnosprawnego i radzenia sobie z nimi.
 4. Zagrożenia płynące z sytuacji braku współpracy z Rodziną dziecka niepełnosprawnego.
 5. Współpraca, współdziałanie czy uczenie rodziny?
 6. Konstrukcja kontraktów z Rodzicami.
 7. Modele efektywnej realizacji instruktażu praktycznych umiejętności terapeutycznych.

Cena: 250,00 zł brutto (istnieje możliwość zwolnienia z 23% VAT w przypadku opłacania szkolenia ze środków publicznych- zapytania prosimy kierować na biuro@pstb.org)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej we współpracy z Polskim Towarzystwem Psychologii Behawioralnej prowadzi system szkolenia zawodowego terapeutów behawioralnych- Polską Licencję Terapeuty Behawioralnego.
Więc jeśli jesteście Państwo zainteresowani rozszerzeniem swoich kwalifikacji zawodowych i zgłębieniem Stosowanej Analizy Zachowania to koniecznie wejdźcie TUTAJ

PROMOCJA! Szkolenia i superwizje behawioralne

Przy zamówieniu do końca grudnia: szkolenia i superwizje behawioralne specjalnie dla szkół masowych i integracyjnych taniej o 25 albo 30%! Więcej szczegółów…Ponadto, Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej ma dla Państwa szeroką ofertę szkoleń z zakresu pracy z osobami z zaburzeniami rozwojowymi, trudnościami w zachowaniu, wykorzystania technik terapii behawioralnej w szkole. Z naszą szczegółową ofertą możecie się Państwo zapoznać poniżej i zaprosić naszych specjalistów do Waszych placówek na terenie całego kraju:

     1. TERAPIA BEHAWIORALNA – W TEORII I PRAKTYCE 3 MODUŁOWY KURS BAZOWY
     2. TERAPIA BEHAWIORALNA – W PRACY Z OSOBAMI Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU- kurs wprowadzający
     3. TERAPIA BEHAWIORALNA – W PRACY Z OSOBĄ PRZEJAWIAJĄCĄ TRUDNE ZACHOWANIA
     4. DIAGNOZA PSYCHOPEDAGOGICZNA W PRAKTYCE CZYLI JAK PATRZEĆ NA DZIECKO, BY OPTYMALNIE KONSTRUOWAĆ PROGRAM JEGO TERAPII?
     5. INTEGRACJA DZIECI Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU
     6. TERAPIA BEHAWIORALNA W PRACY Z DZIECKIEM Z GŁĘBOKĄ, WIELORAKĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
     7. ROZWIJANIE SAMODZIELNOŚCI – DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM – PLANY AKTYWNOŚCI
     8. PRACA Z RODZINĄ DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO
     9. BEHAWIORALNY MODEL WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA
     10. ROZWIJANIE KOMUNIKACJI U DZIECI Z AUTYZMEM
     11. MODYFIKACJA ZACHOWAŃ W PRAKTYCE NAUCZYCIELA W SZKOLE MASOWEJ I SPECJALNEJ
     12. DZIECKO Z ZESPOŁEM ASPERGERA W KLASIE SZKOLNEJ
     13. TWORZENIE I WDRAŻANIE PUNKTOWYCH SYSTEMÓW OCENIANIA ZACHOWANIA W SZKOLE MASOWEJ I INTEGRACYJNEJ
     14. RADZENIE SOBIE Z TRUDNYMI ZACHOWANIAMI UCZNIÓW W SZKOLE MASOWEJ I INTEGRACYJNEJ
     15. TECHNIKI TERAPII BEHAWIORALNEJ LĘKÓW I FOBII
     16. TECHNIKI BEHAWIORALNE W CODZIENNEJ RESOCJALIZACJI WIĘŹNIÓW
     17. TECHNIKI BEHAWIORALNE W CODZIENNEJ RESOCJALIZACJI I WYCHOWANIU

TERAPIA BEHAWIORALNA

W TEORII I PRAKTYCE

3-MODUŁOWY KURS BAZOWY

Prowadzący:

dr Nela Grzegorczyk – Dłuciak,

mgr Ewa Kuliga,

Planowany czas: 45 godzin
Miejsce: Kurs realizowany jest zarówno stacjonarnie (w krakowskiej siedzibie PSTB) jak i na zamówienie wyjazdowo
Realizacja: W wyznaczonych terminach (na bieżąco ogłaszanych na stronie pod adresem: www.terapeutabehawioralny.pl
Uczestnicy: BEZ OGRANICZEŃ
Cena: 1000,00 zł netto (1230,00 zł brutto)/ 804,88 zł netto (990,00 zł brutto)

 

Program:

1 spotkanie:

 1. Behawioryzm z perspektywy historycznej;
 2. Czym jest Stosowana Analiza Zachowania i jakie jest jej miejsce we współczesnej nauce?
 3. Obszary zastosowania Stosowanej Analizy Zachowania;
 4. Teoria uczenia w praktyce;
 5. Cele i zasady SAZ;
 6. Podstawy SAZ w terapii, czyli kształtowanie motywacji;
 7. Czego i jak uczyć?
 • diagnoza funkcjonalna
 • tworzenie programu terapeutycznego
 • techniki nauczania
 • dokumentowanie przebiegu procesu uczenia;

2 spotkanie:

 1. Czego i jak uczyć- kontynuacja
 • tworzenie programu terapeutycznego
 • techniki nauczania
 • dokumentowanie przebiegu procesu uczenia;
 1. Kształtowanie umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w środowisku rówieśniczym.
 2. Behawioralne rozumienie trudnych zachowań;
 3. Pro- i reaktywne sposoby radzenia z trudnymi zachowaniami w oparciu o hierarchię Foxx’a.

Powrót do listy kursów.

 

TERAPIA BEHAWIORALNA

W PRACY Z OSOBAMI Z ZABURZENIAMI

ZE SPEKTRUM AUTYZMU- kurs wprowadzający

 

Prowadzący: mgr Aleksandra Pieczara,

mgr Paweł Bakalarz

Autorzy: dr Nela Grzegorczyk- Dłuciak,

mgr Ewa Kuliga

Planowany czas: 15 godzin
Miejsce/ realizacja: Kurs realizowany jest zarówno stacjonarnie (w krakowskiej siedzibie PSTB- rejestracja za pośrednictwem formularza), na zamówienie wyjazdowo oraz w formie online.
Cena: 350 zł netto (430,50 zł brutto)

 

Program:

 1. Wprowadzenie– czym jest Stosowana Analiza Zachowania?
 2. Sylwetka osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu- zarys kliniczny
 3. Zasady terapii behawioralnej
 4. Podstawowe techniki pracy behawioralnej
 5. Wzmacnianie- fundamentem uczenia
 6. Podstawowe obszary oddziaływań terapeutycznych
 7. Ćwiczenia we wdrażaniu strategii behawioralnych w pracy z osobami z autyzmem

Powrót do listy kursów.

 

TERAPIA BEHAWIORALNA

W PRACY Z OSOBĄ PRZEJAWIAJĄCĄ TRUDNE ZACHOWANIA

 

Prowadzący: mgr Aleksandra Pieczara,

mgr Paweł Bakalarz

Autorzy: dr Nela Grzegorczyk- Dłuciak,

mgr Ewa Kuliga

Planowany czas: 20 godzin
Miejsce/ realizacja: Kurs realizowany jest zarówno stacjonarnie (w krakowskiej siedzibie PSTB- rejestracja za pośrednictwem formularza), na zamówienie wyjazdowo oraz w formie online.
Cena: 400 zł netto (492,00 zł brutto)

 

Program:

 1. Sposoby pracy na zachowaniami trudnymi
 2. Rozumienie zachowań trudnych w ujęciu SAZ
 3. Informacje wprowadzające z zakresu SAZ
  • poznanie funkcji zachowań
  • uczenie zachowań alternatywnych
  • modyfikacje środowiska
  • wzmacnianie różnicowe
  • inne strategie
 4. Działania wspierające pracę terapeutyczną nad zachowaniami trudnymi.
 5. ABA w modyfikacji zachowań trudnych- ujęcie praktyczne

Powrót do listy kursów.

 

DIAGNOZA PSYCHOPEDAGOGICZNA W PRAKTYCE

CZYLI JAK PATRZEĆ NA DZIECKO, BY OPTYMALNIE KONSTRUOWAĆ PROGRAM JEGO TERAPII?

 

Prowadzący: mgr Aleksandra Pieczara,

mgr Paweł Bakalarz

Autorzy: dr Nela Grzegorczyk- Dłuciak,

mgr Ewa Kuliga

Planowany czas: 20 godzin
Miejsce/ realizacja: Kurs realizowany jest zarówno stacjonarnie (w krakowskiej siedzibie PSTB- rejestracja za pośrednictwem formularza),  na zamówienie wyjazdowo oraz w formie online.
Cena: 400 zł netto (492,00 zł brutto)

 

Program:

 1. Charakterystyka diagnozy psycho-pedagogicznej
 2. Skale ocen, testy rozwojowe, wywiad, obserwacja, analiza zachowań- wiadomości ogólne
 3. Omówienie narzędzi diagnostycznych oraz zasad korzystania z nich:
 • Inwentarze Gunzburga
 • Skale do oceny umiejętności społecznych
 • PEP- R
 • Elementy VB- Mapp
 1. Sposoby konstruowania i ewaluacji programów terapii (IPET) w oparciu o uzyskane w toku diagnozy dane

Powrót do listy kursów.

 

INTEGRACJA DZIECI Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU

 

Prowadzący: mgr Katarzyna Hamerlak

mgr Greta Dębińska,

Planowany czas: 15 godzin
Miejsce/ realizacja: Kurs realizowany jest zarówno stacjonarnie (w krakowskiej siedzibie PSTB), jak i na zamówienie wyjazdowo.
Cena: 350 zł netto (430,50 zł brutto)

 

Program:

 1. Efektywna terapia dziecka przygotowującego się do wejścia w grupę integracyjną – czyli jak kształtować podstawowe umiejętności
 2. Wprowadzenie o deficytach społecznych dzieci z autyzmem.
 3. Wprowadzenie o wykorzystaniu teorii uczenia w pracy z dziećmi o zaburzonym rozwoju.
  • samodzielność
  • zabawa
  • uwaga
  • wykonywanie poleceń
  • komunikacja
 4. Dziecko z autyzmem a grupa rówieśnicza.-jak pomóc dziecku z trudnościami w zachowaniu.
 5. Rola Nauczyciela/terapeuty cienia- zasady pracy, interwencja behawioralna w grupie.

Powrót do listy kursów.

 

TERAPIA BEHAWIORALNA

W PRACY Z DZIECKIEM Z GŁĘBOKĄ, WIELORAKĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

 

Prowadzący: mgr Aleksandra Pieczara,

mgr Paweł Bakalarz

Autorzy: dr Nela Grzegorczyk- Dłuciak,

mgr Ewa Kuliga

Planowany czas: 20 godzin
Miejsce/ realizacja: Kurs realizowany jest zarówno stacjonarnie (w krakowskiej siedzibie PSTB- rejestracja za pośrednictwem formularza), na zamówienie wyjazdowo oraz w formie online.
Cena: 400 zł netto (492,00 zł brutto)

 

Program:

 1. Dziecko z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością – zarys kliniczny
 2. Podstawy metodologiczne dla konstruowania programu rewalidacyjno-edukacyjnego
 3. Jak planować terapię w oparciu o program terapii behawioralnej
 • zasady i etapy terapii
 • jak motywować dziecko do współdziałania
 • obszary priorytetowe w uczeniu
 • w jaki aranżować środowisko wokół dziecka tak, aby optymalnie wspomagać jego rozwój?
 • udział Rodziny w realizacji programu terapii.

Powrót do listy kursów.

 

ROZWIJANIE SAMODZIELNOŚCI

DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM – PLANY AKTYWNOŚCI

 

Prowadzący: mgr Aleksandra Pieczara,

mgr Paweł Bakalarz

Autorzy: dr Nela Grzegorczyk- Dłuciak,

mgr Ewa Kuliga

Planowany czas: 10 godzin
Miejsce/ realizacja: Kurs realizowany jest zarówno stacjonarnie (w krakowskiej siedzibie PSTB- rejestracja za pośrednictwem formularza), na zamówienie wyjazdowo oraz w formie online.
Cena: 300 zł netto (369,00 zł brutto)

Program:

 1. Rodzaje planów aktywności
 2. Wykorzystanie planów aktywności w nauczaniu spędzania czasu wolnego
 3. Wykorzystanie planów aktywności podczas uczenia czynności samoobsługowych
 4. Wykorzystanie planów aktywności podczas uczenia nowych umiejętności
 5. Jak nauczyć dziecko podążania za planem aktywności
 6. Sposoby rejestrowania i prezentacji wyników uczenia podążania za planem aktywności

Powrót do listy kursów.

 

PRACA Z RODZINĄ DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

 

Prowadzący: mgr Aleksandra Pieczara,

mgr Paweł Bakalarz

Autorzy: dr Nela Grzegorczyk- Dłuciak,

mgr Ewa Kuliga

Planowany czas: 15 godzin
Miejsce/ realizacja: Kurs realizowany jest zarówno stacjonarnie (w krakowskiej siedzibie PSTB- rejestracja za pośrednictwem formularza), na zamówienie wyjazdowo oraz w formie online.
Cena: 350 zł netto (430,50 zł brutto)

Program:

 1. Specyficzne uwarunkowania pracy z Rodziną.
 2. Sposoby kształtowania prawidłowych relacji Rodzic – nauczyciel.
 3. Podstawowe problemy we współpracy z Rodziną dziecka niepełnosprawnego i radzenia sobie z nimi.
 4. Zagrożenia płynące z sytuacji braku współpracy z Rodziną dziecka niepełnosprawnego.
 5. Współpraca, współdziałanie czy uczenie rodziny?
 6. Konstrukcja kontraktów z Rodzicami.
 7. Modele efektywnej realizacji instruktażu praktycznych umiejętności terapeutycznych.

Powrót do listy kursów.

 

BEHAWIORALNY MODEL

WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

 

Prowadzący: mgr Aleksandra Pieczara,

mgr Paweł Bakalarz

Autorzy: dr Nela Grzegorczyk- Dłuciak,

mgr Ewa Kuliga

Planowany czas: 15 godzin
Miejsce/ realizacja: Kurs realizowany jest zarówno stacjonarnie (w krakowskiej siedzibie PSTB- rejestracja za pośrednictwem formularza), na zamówienie wyjazdowo oraz w formie online.
­Cena: 350 zł netto (430,50 zł brutto)

Program:

 1. Zarys prawny
 2. Specyficzne uwarunkowania wczesnej interwencji
 3. Ocena funkcjonalna małego pacjenta
 4. Rodzina małego dziecka niepełnosprawnego- podstawowe zagadnienia z programowania pracy z Rodzicami
 5. Konstruowanie programu wczesnej interwencji terapeutycznej
 6. Planowanie działań mających na celu stworzenie spójnego systemu wsparcia małego dziecka z niepełnosprawnością i jego rodziny.

Powrót do listy kursów.

 

ROZWIJANIE KOMUNIKACJI

U DZIECI Z AUTYZMEM

 

Prowadzący: dr Beata Urbaniak,

mgr Monika Chróst-Woźniak

Planowany czas: 20 godzin
Miejsce: Kurs realizowany jest wyłącznie na zamówienie wyjazdowo
Realizacja:
Cena: 400 zł netto (492,00 zł brutto)

Program:

 1. Podstawowe informacje z teorii Stosowanej Analizy Zachowania (warunkowanie sprawcze, kształtowanie zachowań, budowanie łańcuchów zachowań, podpowiedzi, systemy motywacyjne dla dzieci o nietypowym rozwoju mowy)
 2. Omówienie typowego przebiegu rozwoju mowy
 3. Badania naukowe na temat skuteczności metod SAZ w pracy z dziećmi w spektrum autyzmu
 4. Badanie poziomu wyjściowego umiejętności językowych
 5. Metody i techniki SAZ w rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych
 • uczenie incydentalne w rozwijaniu reakcji echowych i mandowych,
 • uczenie wyodrębnionych prób w rozwijaniu reakcji echowych, taktowych i intrawerbalnych,
 • skrypty w rozwijaniu reakcji taktowych i intrawerbalnych.

Powrót do listy kursów.

 

MODYFIKACJA ZACHOWAŃ W PRAKTYCE NAUCZYCIELA
W SZKOLE MASOWEJ I SPECJALNEJ

 

Prowadzący: mgr Aleksandra Pieczara,

mgr Paweł Bakalarz

Autorzy: dr Nela Grzegorczyk- Dłuciak,

mgr Ewa Kuliga

Planowany czas: 15 godzin
Miejsce/ realizacja: Kurs realizowany jest zarówno stacjonarnie (w krakowskiej siedzibie PSTB- rejestracja za pośrednictwem formularza), na zamówienie wyjazdowo oraz w formie online.
Cena: 350 zł netto (430,50 zł brutto)

Program:

 1. Rys kliniczny
 2. Podstawowe problemy występujące w szkołach- uwarunkowania przyszłego programu pracy wychowawczej
 3. Podstawowe zagadnienia programu ABA
 4. Pomoce wizualne wspomagające pracę w grupie
 5. Systemy motywacji uczniów
 6. ABA szansą na radzenie sobie z problemami wychowawczymi

Powrót do listy kursów.

 

DZIECKO Z ZESPOŁEM ASPERGERA

W KLASIE SZKOLNEJ

Prowadzący: mgr Aleksandra Pieczara,

mgr Paweł Bakalarz

Autorzy: mgr Ewa Kuliga
Planowany czas: 10 godzin
Miejsce/ realizacja: Kurs realizowany jest zarówno stacjonarnie (w krakowskiej siedzibie PSTB- rejestracja za pośrednictwem formularza), na zamówienie wyjazdowo oraz w formie online.
Cena: 300 zł netto (369,00 zł brutto)

Program:

 1. Specyfika zaburzenia, przegląd charakterystycznych zachowań
 2. Zespół Aspergera a autyzm- diagnoza różnicowa
 3. Tworzenie warunków sprzyjających uczeniu się
 4. Ustalanie celów nauczania
 5. Możliwości wykorzystanie na lekcji technik rozwijających motywację
 6. “Cień” – jego rola i zadania
 7. Współpraca z rodziną, tworzenie spójnego systemu działania

Powrót do listy kursów.

 

TWORZENIE I WDRAŻANIE PUNKTOWYCH SYSTEMÓW OCENIANIA ZACHOWANIA W SZKOLE MASOWEJ I INTEGRACYJNEJ

 

Prowadzący: prof. dr hab. Przemysław Bąbel
Planowany czas: 10 godzin
Miejsce/ realizacja Kurs realizowany jest na zamówienie
Cena: 300 zł netto (369,00 zł brutto)

 

Program

 1. Cele punktowych systemów oceniania zachowania
 2. Zasady tworzenia punktowych systemów oceniania zachowania
 3. Zasady wdrażania punktowych systemów oceniania zachowania
 4. Analiza przykładowych punktowych systemów oceniania zachowania – ćwiczenie
 5. Tworzenie punktowego systemu oceniania zachowania – ćwiczenie

Powrót do listy kursów.

 

RADZENIE SOBIE Z TRUDNYMI ZACHOWANIAMI UCZNIÓW

W SZKOLE MASOWEJ I INTEGRACYJNEJ

 

Prowadzący: prof. dr hab. Przemysław Bąbel
Planowany czas: 10 godzin
Miejsce/ realizacja Kurs realizowany jest na zamówienie
Cena: 300 zł netto (369,00 zł brutto)

 

Program

 1. Edukacja z perspektywy analizy zachowania
 2. Przyczyny trudnych zachowań uczniów
 3. Techniki kształtowania zachowań́ pożądanych uczniów
 4. Techniki radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów
 5. Utrzymanie i generalizacja efektów interwencji
 6. Analiza przypadków – ćwiczenie

Powrót do listy kursów.

 

TECHNIKI TERAPII BEHAWIORALNEJ LĘKÓW I FOBII

 

Prowadzący: prof. dr hab. Przemysław Bąbel
Planowany czas: 10 godzin
Miejsce/ realizacja Kurs realizowany jest na zamówienie
Cena: 300 zł netto (369,00 zł brutto)

 

Program

 1. Zaburzenia lękowe
 2. Przyczyny reakcji lękowych
 3. Geneza terapii behawioralnej reakcji lękowych
 4. Techniki terapii behawioralnej reakcji lękowych
 5. Tworzenie hierarchii lęków – ćwiczenie
 6. Skuteczność technik terapii behawioralnej reakcji lękowych
 7. Analiza przypadków – ćwiczenie

Powrót do listy kursów.

 

TECHNIKI BEHAWIORALNE

W CODZIENNEJ RESOCJALIZACJI WIĘŹNIÓW

 

Autor/ prowadzący: dr Nela Grzegorczyk-Dłuciak
Planowany czas: 10 godzin
Miejsce/ realizacja: Kurs realizowany jest wyłącznie na zamówienie wyjazdowo oraz w formie online –  tylko w formie zamkniętej, dla jednej placówki.
Cena: 400 zł netto (492,00 zł brutto)

 

Forma wykładowo- warsztatowa; w trakcie szkolenia autorka dokona omówienia podstaw teoretycznych
technik behawioralnych oraz możliwości ich wykorzystywania (wraz z przykładami w różnych systemach
penitencjarnych w Polsce i za granicą); następnie w części warsztatowej dokona wraz z uczestnikami
analizy stosowanych w danym więzieniu rozwiązań wychowawczych (system kar i nagród) oraz
zaproponuje możliwe do wdrożenia zmiany, wraz z omówieniem ich potencjalnego wpływu.

Program:

 1. Czym jest Stosowana Analiza Zachowania?
 2. Techniki behawioralne możliwe do wykorzystania w więzieniu
 3. Przykłady wykorzystania technik behawioralnych w więzieniach w Polsce i na świecie
 4. Czym jest sukces w resocjalizacji więźnia?
 5. Techniki behawioralne jako potężna broń- naprawdę warto umieć ją właściwie wykorzystać!
 6. Omówienie stosowanych w danym więzieniu strategii behawioralnych
 7. Warsztatowa praca nad opracowaniem technik behawioralnych, możliwych do wykorzystania
  w warunkach danego więzienia
 8. (opcjonalnie- w przypadku jeżeli dana grupa szkoleniowa, ma takie oczekiwania) Warsztatowo:
  opracowanie spójnego programu stosowania technik behawioralnych w danym więzieniu
 9. Omówienie potencjalnych korzyści ze stosowania poszczególnych technik.

Powrót do listy kursów.

 

TECHNIKI BEHAWIORALNE

W CODZIENNEJ RESOCJALIZACJI I WYCHOWANIU

 

Autor/ prowadzący: dr Nela Grzegorczyk-Dłuciak
Planowany czas: 10 godzin
Miejsce/ realizacja: Kurs realizowany jest wyłącznie na zamówienie wyjazdowo oraz w formie online tylko w formie zamkniętej, dla jednej placówki.
Cena: 400 zł netto (492,00 zł brutto)

 

Forma wykładowo- warsztatowa; w trakcie szkolenia autorka dokona omówienia podstaw teoretycznych
technik behawioralnych oraz możliwości ich; następnie w części warsztatowej dokona wraz z uczestnikami
analizy stosowanych w danej placówce/ośrodku rozwiązań wychowawczych (system kar i nagród) oraz
zaproponuje możliwe do wdrożenia zmiany, wraz z omówieniem ich potencjalnego wpływu.

Program:

 1. Czym jest Stosowana Analiza Zachowania?
 2. Techniki behawioralne możliwe do wykorzystania w pracy resocjalizacyjnej i wychowawczej z
  nieletnimi
 3. Czym jest sukces w wychowaniu i resocjalizacji?
 4. Techniki behawioralne jako potężna broń- naprawdę warto umieć ją właściwie wykorzystać!
 5. Omówienie stosowanych w danej placówce strategii behawioralnych
 6. Warsztatowa praca nad opracowaniem technik behawioralnych, możliwych do wykorzystania
  w warunkach danej placówki
 7. (opcjonalnie- w przypadku jeżeli dana grupa szkoleniowa, ma takie oczekiwania) Warsztatowo:
  opracowanie spójnego programu stosowania technik behawioralnych w danej placówce
 8. Omówienie potencjalnych korzyści ze stosowania poszczególnych technik.

Powrót do listy kursów.