LISTA SZKOLEŃ CZARABA – PSTB

Szkolenia prowadzone są w ramach działalności nowo powstałej placówki o wdzięcznej nazwie „Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego CZARABA – PSTB”, wpisanej do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod numerem 278963 przez Prezydenta Miasta Krakowa, której organem prowadzącym jest Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej. Obecnie po wypełnieniu wymogów formalnych każdy uczestnik szkoleń otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia/kursu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Przed zapisaniem się na wybrany kurs należy zapoznać się z Regulaminem.

Informacje są pozyskiwane zgodnie z Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. 2018 poz 1000). Administratorem danych jest Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego CZARABA – PSTB z siedzibą w Krakowie. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom.

ABY OTRZYMAĆ ZAŚWIADCZENIE NALEŻY WYPEŁNIĆ FORMULARZ Z DANYMI OSOBOWYMI WYRAŻAJĄC ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  – tutaj formularz

BRAK UZUPEŁNIENIA FORMULARZA SKUTKUJE ODMOWĄ WYDANIA ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU SZKOLENIA!!! OSOBY, KTÓRE TAKI FORMULARZ JUŻ WYPEŁNIŁY Z OKAZJI INNEGO SZKOLENIA NIE MUSZĄ TEGO ROBIĆ POWTÓRNIE.

 

 

KURSY BAZOWE I LICENCYJNE KURSY NIELICENCYJNE WEBINARY SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH

 

Aktualna lista szkoleń

Terapia Behawioralna W Pracy Z Osobami Z Zaburzeniami Ze Spektrum Autyzmu- Kurs Wprowadzający 08-09.06.2024r. ZAPISZ SIĘ
Terapia Behawioralna W Pracy Z Osobą Przejawiającą Trudne Zachowania 22-23.06.2024r. ZAPISZ SIĘ
Rola struktury przestrzenno – czasowej w procesie terapeutycznym osób z autyzmem. Kurs z cyklu „Różne odsłony SAZ”  

16.05.2024r.

ZAPISZ SIĘ
Diagnoza Psychopedagogiczna W Praktyce Czyli Jak Patrzeć Na Dziecko, By Optymalnie Konstruować Program Jego Terapii? wkrótce kolejny termin szkolenia ZAPISZ SIĘ
Behawioralny Model Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka wkrótce kolejny termin szkolenia ZAPISZ SIĘ
Techniki Behawioralne W Codziennej Resocjalizacji Więźniów wkrótce kolejny termin szkolenia ZAPISZ SIĘ
Praca Z Rodziną Dziecka Niepełnosprawnego wkrótce kolejny termin szkolenia ZAPISZ SIĘ