LISTA SZKOLEŃ CZARABA – PSTB

Szkolenia prowadzone są w ramach działalności nowo powstałej placówki o wdzięcznej nazwie „Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego CZARABA – PSTB”, wpisanej do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod numerem 278963 przez Prezydenta Miasta Krakowa, której organem prowadzącym jest Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej. Obecnie po wypełnieniu wymogów formalnych każdy uczestnik szkoleń otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia/kursu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Przed zapisaniem się na wybrany kurs należy zapoznać się z Regulaminem.

Informacje są pozyskiwane zgodnie z Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. 2018 poz 1000). Administratorem danych jest Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego CZARABA – PSTB z siedzibą w Krakowie. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom.

 

 

KURSY BAZOWE I LICENCYJNE KURSY NIELICENCYJNE WEBINARY SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH

 

Aktualna lista szkoleń

Terapia Behawioralna W Pracy Z Osobami Z Zaburzeniami Ze Spektrum Autyzmu- Kurs Wprowadzający 17-18.12.2022 ZAPISZ SIĘ
Terapia Behawioralna W Pracy Z Osobą Przejawiającą Trudne Zachowania 14-15.01.2023 ZAPISZ SIĘ
Praca Z Rodziną Dziecka Niepełnosprawnego 18-18.02.2023 ZAPISZ SIĘ
Diagnoza Psychopedagogiczna W Praktyce Czyli Jak Patrzeć Na Dziecko, By Optymalnie Konstruować Program Jego Terapii? 28-29.01.2023 ZAPISZ SIĘ
Behawioralny Model Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka 21-22.01.2023 ZAPISZ SIĘ
Techniki Behawioralne W Codziennej Resocjalizacji Więźniów terminy wkrótce ZAPISZ SIĘ