Nasze konferencje

Konferencja w Skarżysku- Kamiennej: „Autyzm…Trudności w zachowaniu… Problemy w uczeniu…. Jest rozwiązanie: nazywa się SAZ!”, w dniach 15-16.02.2020r.

Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej ma zaszczyt zaprosić  Państwa  do udziału w w organizowanej przez nas wspólnie z Fundacją „Spectrum of Skills” konferencji. Mamy gorącą nadzieję, że spotkamy się licznie! W wystąpieniach przedstawione zostaną praktyczne informacje o sposobach wykorzystania terapii behawioralnej  w pracy z dziećmi z autyzmem i z zaburzeniami zachowania. Przedstawione zostaną możliwości pracy, wyniki badań, studia przypadków.

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

Udało nam się zaprosić czołowych polskich wykładowców! Ciągle czekamy na zgłoszenia kolejnych!

Szczegółowy program konferencji będzie dostępny po 20 stycznia 2020 r.

Informacje na facebooku

Udział w konferencji dla:

 • nauczycieli, lekarzy, specjalistów i wszelkich innych osób nie będących Rodzicami dzieci niepełnosprawnych– jest PŁATNY w kwocie 172,20 zł brutto Podana cena jest ceną brutto. Zwolnienie z VAT możliwe jest tylko w przypadku finansowania kosztów szkolenia ze środków publicznych (finansowanie przez placówki oświatowe, inne placówki publiczne, z posiadanych środków grantów publicznych, etc). W przypadku gdy dany podmiot zainteresowany jest zwolnieniem z VAT, konieczne jest złożenie stosownego pisemnego oświadczenia. Podmioty zainteresowane prosimy o kontakt mailowy z biurem PSTB.
 • rodziców osób niepełnosprawnych lub z trudnymi zachowaniami, niebędących równocześnie specjalistami- UDZIAŁ BEZPŁATNY.

 

Dla osób zobowiązanych do wpłaty warunkiem przyjęcia zgłoszenia, jest wniesienie jej na na konto:

Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej

PKO Bank Polski S.A.

III Oddział w Krakowie

55 10202906 0000190200859439

Tytułem: Konferencja w Skarżysku Kamiennej …………… (imię i nazwisko uczestnika)

 

Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie wypełnionych formularzy uczestnictwa na adres: biuro@pstb.org

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń/ wpłat.

Zapraszamy!

 

Nasze konferencje – to już za nami…

I Zlot Behawiorystów Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego w formie Ogólnopolskich Warsztatów Szkoleniowych: „WSPÓLNIE UCZYĆ. My behawioryści: jak pracujemy, jak uczymy, jak badamy?”, w Krakowie, w dniach 31.11.-1.12.2019 r.

Podczas konferencji odbyły się 3 sesje plenarne:

JAK PRACUJEMY? – w tym bloku poszczególne ośrodki behawioralne przedstawią swoje modele pracy i osiągnięcia
JAK UCZYMY? – w tym bloku zaprezentowane zostaną techniki behawioralne, dane o postępach uczniów, studia przypadków, etc.
JAK BADAMY? – w tym bloku osiągnięciach badawczych polskich behawiorystów i wynikach ich prac.

Ogólnopolskie Spotkanie Warsztatowe Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Umiem uczyć”,  14- 15 grudnia 2013 roku w Centrum Konferencyjno- Bankietowym „Reduta” ul Strzelców 26, 31- 422 Kraków oraz Centrum Konferencyjno- Bankietowym „Preston Centre” ul. Św. Anny 2, 31-008 Kraków. Podczas spotkania skupiono się na efektywnych technikach i sposobach uczenia osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

V Ogólnopolska Konferencja  Nauczycieli Szkolnictwa Specjalnego “Czas na dialog! Porozmawiajmy więc o dorosłości osób niepełnosprawnych”  2 – 3 marca 2013 Centrum Konferencyjnym “Reduta” w Krakowie.

Podczas V Ogólnopolskiej Konferencji Nauczycieli   Szkolnictwa Specjalnego pt. „Czas na dialog! Porozmawiajmy więc o dorosłości   niepełnosprawnych ” omówiono m.in.:

 •   doniesienia z tematycznych badań naukowych
 •   perspektywy osób niepełnosprawnych
 •   istniejący system prawny i społeczny w Polsce
 •   potrzeby związane z dorosłością osób niepełnosprawnych
 

III Ogólnopolską Konferencję Nauczycieli Szkolnictwa Specjalnego “Czas na dialog!  Porozmawiajmy więc o integracji”. 3-4 marca 2012 Centrum Konferencyjnym “Reduta” w Krakowie. W trakcie konferencji poruszono następujące zagadnienia:

 • blaski i cienie polskiego modelu integracyjnego
 • doświadczenia w integracji poszczególnych grup niepełnosprawnych
 • doniesienia z tematycznych badań naukowych
 • przeszkody w tworzeniu optymalnych modeli w szkole
 • przykłady modelowych rozwiązań w zakresie integracji
 • zagadnienia efektywności tworzonych rozwiązań
 

III Ogólnopolską Konferencję Nauczycieli Szkolnictwa Specjalnego “Czas na dialog!  Porozmawiajmy więc o integracji”. 5-6 marca 2011 Centrum Konferencyjnym “Reduta” w Krakowie. W trakcie konferencji poruszono następujące zagadnienia:

 • blaski i cienie polskiego modelu integracyjnego
 • doświadczenia w integracji poszczególnych grup niepełnosprawnych
 • doniesienia z tematycznych badań naukowych
 • przeszkody w tworzeniu optymalnych modeli w szkole
 • przykłady modelowych rozwiązań w zakresie integracji
 • zagadnienia efektywności tworzonych rozwiązań

 

 

 

 

 

II Ogólnopolską Konferencję Nauczycieli Szkolnictwa Specjalnego “Czas na dialog! Porozmawiajmy więc o Rodzicach”  24-25 kwietnia 2010 Centrum Konferencyjnym “Reduta” w Krakowie. W trakcie konferencji poruszono następujące zagadnienia:

 • Zagadnienia współpracy pomiędzy Rodzicami a profesjonalistami
 • Przeszkody w tworzeniu optymalnych modeli współdziałania
 • Przykłady modelowych rozwiązań w zakresie współdziałania na linii Rodzice – profesjonaliści
 • zagadnienia efektywności tworzonych rozwiązań
 • wyniki tematycznych badań naukowych
 

I Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli Szkolnictwa Specjalnego “Czas na dialog!”. 13-14 grudnia 2008 Centrum Konferencyjnym “Reduta” w Krakowie. W trakcie konferencji poruszono następujące zagadnienia:

 • podstawowe problemy i bolączki środowiska terapeutów osób niepełnosprawnych
 • zagadnienia efektywności stosowanych oddziaływań
 • zagadnienia hierarchii celów w terapii
 • najnowsze rozwiązania oraz wyniki badań dotyczących stosowania terapii w przypadku osób z niepełnosprawnością
 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa  “Dziecko i dorosła osoba z autyzmem – jak można im efektywnie pomóc” 20-21 października 2006 Centrum Konferencyjnym “Reduta” w Krakowie. W trakcie konferencji poruszono następujące zagadnienia:

 • efektywność stosowanej terapii
 • zagadnienia związane z wczesną interwencją
 • rozwijanie umiejętności społecznych dzieci z autyzmem
 • rozwój języka w procesie terapii dzieci z autyzmem
 • szanse i zagrożenia w procesie integracji dzieci z autyzmem
 • kształtowanie umiejętności samoobsługowych i zawodowych osób z autyzmem

 

Konferencje współfinansowane były ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Galeria zdjęć z naszych konferencji

« 1 z 22 »