Nasze konferencje

Konferencja w Skarżysku- Kamiennej: „Autyzm…Trudności w zachowaniu… Problemy w uczeniu…. Jest rozwiązanie: nazywa się SAZ!”, w dniach 15-16.02.2020r.

Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej ma zaszczyt zaprosić  Państwa  do udziału w w organizowanej przez nas wspólnie z Fundacją „Spectrum of Skills” konferencji. Mamy gorącą nadzieję, że spotkamy się licznie! W wystąpieniach przedstawione zostaną praktyczne informacje o sposobach wykorzystania terapii behawioralnej  w pracy z dziećmi z autyzmem i z zaburzeniami zachowania. Przedstawione zostaną możliwości pracy, wyniki badań, studia przypadków.

 

Kliknij aby zapoznać się z programem konferencji

 

Udało nam się zaprosić czołowych polskich wykładowców! Ciągle czekamy na zgłoszenia kolejnych!

Szczegółowy program konferencji będzie dostępny po 20 stycznia 2020 r.

Informacje na facebooku

Udział w konferencji dla:

 • nauczycieli, lekarzy, specjalistów i wszelkich innych osób nie będących Rodzicami dzieci niepełnosprawnych– jest PŁATNY w kwocie 172,20 zł brutto Podana cena jest ceną brutto. Zwolnienie z VAT możliwe jest tylko w przypadku finansowania kosztów szkolenia ze środków publicznych (finansowanie przez placówki oświatowe, inne placówki publiczne, z posiadanych środków grantów publicznych, etc). W przypadku gdy dany podmiot zainteresowany jest zwolnieniem z VAT, konieczne jest złożenie stosownego pisemnego oświadczenia. Podmioty zainteresowane prosimy o kontakt mailowy z biurem PSTB.
 • rodziców osób niepełnosprawnych lub z trudnymi zachowaniami, niebędących równocześnie specjalistami- UDZIAŁ BEZPŁATNY.

 

Dla osób zobowiązanych do wpłaty warunkiem przyjęcia zgłoszenia, jest wniesienie jej na na konto:

Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej

PKO Bank Polski S.A.

III Oddział w Krakowie

55 10202906 0000190200859439

Tytułem: Konferencja w Skarżysku Kamiennej …………… (imię i nazwisko uczestnika)

 

Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie wypełnionych formularzy uczestnictwa na adres: biuro@pstb.org

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń/ wpłat.

Zapraszamy!

 

Nasze konferencje – to już za nami…

I Zlot Behawiorystów Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego w formie Ogólnopolskich Warsztatów Szkoleniowych: „WSPÓLNIE UCZYĆ. My behawioryści: jak pracujemy, jak uczymy, jak badamy?”, w Krakowie, w dniach 31.11.-1.12.2019 r.

Podczas konferencji odbyły się 3 sesje plenarne:

JAK PRACUJEMY? – w tym bloku poszczególne ośrodki behawioralne przedstawią swoje modele pracy i osiągnięcia
JAK UCZYMY? – w tym bloku zaprezentowane zostaną techniki behawioralne, dane o postępach uczniów, studia przypadków, etc.
JAK BADAMY? – w tym bloku osiągnięciach badawczych polskich behawiorystów i wynikach ich prac.

Ogólnopolskie Spotkanie Warsztatowe Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Umiem uczyć”,  14- 15 grudnia 2013 roku w Centrum Konferencyjno- Bankietowym „Reduta” ul Strzelców 26, 31- 422 Kraków oraz Centrum Konferencyjno- Bankietowym „Preston Centre” ul. Św. Anny 2, 31-008 Kraków. Podczas spotkania skupiono się na efektywnych technikach i sposobach uczenia osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

V Ogólnopolska Konferencja  Nauczycieli Szkolnictwa Specjalnego “Czas na dialog! Porozmawiajmy więc o dorosłości osób niepełnosprawnych”  2 – 3 marca 2013 Centrum Konferencyjnym “Reduta” w Krakowie.

Podczas V Ogólnopolskiej Konferencji Nauczycieli   Szkolnictwa Specjalnego pt. „Czas na dialog! Porozmawiajmy więc o dorosłości   niepełnosprawnych ” omówiono m.in.:

 •   doniesienia z tematycznych badań naukowych
 •   perspektywy osób niepełnosprawnych
 •   istniejący system prawny i społeczny w Polsce
 •   potrzeby związane z dorosłością osób niepełnosprawnych
 

III Ogólnopolską Konferencję Nauczycieli Szkolnictwa Specjalnego “Czas na dialog!  Porozmawiajmy więc o integracji”. 3-4 marca 2012 Centrum Konferencyjnym “Reduta” w Krakowie. W trakcie konferencji poruszono następujące zagadnienia:

 • blaski i cienie polskiego modelu integracyjnego
 • doświadczenia w integracji poszczególnych grup niepełnosprawnych
 • doniesienia z tematycznych badań naukowych
 • przeszkody w tworzeniu optymalnych modeli w szkole
 • przykłady modelowych rozwiązań w zakresie integracji
 • zagadnienia efektywności tworzonych rozwiązań
 

III Ogólnopolską Konferencję Nauczycieli Szkolnictwa Specjalnego “Czas na dialog!  Porozmawiajmy więc o integracji”. 5-6 marca 2011 Centrum Konferencyjnym “Reduta” w Krakowie. W trakcie konferencji poruszono następujące zagadnienia:

 • blaski i cienie polskiego modelu integracyjnego
 • doświadczenia w integracji poszczególnych grup niepełnosprawnych
 • doniesienia z tematycznych badań naukowych
 • przeszkody w tworzeniu optymalnych modeli w szkole
 • przykłady modelowych rozwiązań w zakresie integracji
 • zagadnienia efektywności tworzonych rozwiązań

 

 

 

 

 

II Ogólnopolską Konferencję Nauczycieli Szkolnictwa Specjalnego “Czas na dialog! Porozmawiajmy więc o Rodzicach”  24-25 kwietnia 2010 Centrum Konferencyjnym “Reduta” w Krakowie. W trakcie konferencji poruszono następujące zagadnienia:

 • Zagadnienia współpracy pomiędzy Rodzicami a profesjonalistami
 • Przeszkody w tworzeniu optymalnych modeli współdziałania
 • Przykłady modelowych rozwiązań w zakresie współdziałania na linii Rodzice – profesjonaliści
 • zagadnienia efektywności tworzonych rozwiązań
 • wyniki tematycznych badań naukowych
 

I Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli Szkolnictwa Specjalnego “Czas na dialog!”. 13-14 grudnia 2008 Centrum Konferencyjnym “Reduta” w Krakowie. W trakcie konferencji poruszono następujące zagadnienia:

 • podstawowe problemy i bolączki środowiska terapeutów osób niepełnosprawnych
 • zagadnienia efektywności stosowanych oddziaływań
 • zagadnienia hierarchii celów w terapii
 • najnowsze rozwiązania oraz wyniki badań dotyczących stosowania terapii w przypadku osób z niepełnosprawnością
 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa  “Dziecko i dorosła osoba z autyzmem – jak można im efektywnie pomóc” 20-21 października 2006 Centrum Konferencyjnym “Reduta” w Krakowie. W trakcie konferencji poruszono następujące zagadnienia:

 • efektywność stosowanej terapii
 • zagadnienia związane z wczesną interwencją
 • rozwijanie umiejętności społecznych dzieci z autyzmem
 • rozwój języka w procesie terapii dzieci z autyzmem
 • szanse i zagrożenia w procesie integracji dzieci z autyzmem
 • kształtowanie umiejętności samoobsługowych i zawodowych osób z autyzmem

 

Konferencje współfinansowane były ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Galeria zdjęć z naszych konferencji

« 1 z 22 »