aktualności

BEZPŁATNE WARSZTATY DLA RODZICÓW, OPIEKUNÓW

Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej w Krakowie zaprasza do udziału w projekcie pt.  Krakowskie Centrum Usług Społecznych „Wysokie”.W ramach projektu możliwym jest otrzymanie bezpłatnego wsparcia dla rodziców, opiekunów. W [...]

2019-04-10 | Czytaj więcej »

nasze video

Zespół Interwencji Kryzysowych

ZESPÓŁ INTERWENCJI KRYZYSOWYCH (ZIK) to forma terapii wysoko intensywnej i krótkoterminowej. Do skorzystania z tej formy kierowani będą pacjenci w szczególnie ciężkim stanie (zazwyczaj młodzież i dorośli przejawiający skrajnie trudne zachowania). Celem formy jest szybka redukcja zachowań trudnych oraz intensywny instruktaż w zakresie zachowań problemowych, dla członków ich otoczenia.


różne formy terapii

Zespół Rozwijania Kompetencji Społecznych
Instruktaże środowiskowe

Jest to forma krótkoterminowej i intensywnej indywidualnej terapii, realizowanej w miejscu zamieszkania/ pobytu beneficjenta. Do skorzystania z tej formy kierowani będą pacjenci w przejawiający szczególnie duże trudności społeczne, ujawniające się w określonym środowisku. Celem formy jest szybka redukcja zachowań trudnych oraz intensywny instruktaż w zakresie zachowań problemowych, dla członków ich otoczenia.nasi darczyńcy

                   .