Terapia behawioralna w PSTB

DIAGNOZA KONSULTACJA TUS KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA LOGOPEDIA ZIK SUPERWIZJA

 

GRUPOWE ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKACJĘ ALTERNATYWNĄ

Cykliczne zajęcia dotyczące rozwijania kompetencji komunikacyjnych z wykorzystaniem komunikacji alternatywnej.

Zajęcia prowadzone są przez dwóch terapeutów.

Ilość spotkań: 8

Czas trwania każdego spotkania: 1,5 godziny

Koszt: 1200 zł brutto/ płatne za cały cykl zajęć

Ilość uczestników: do 5 osób (minimalna ilość osób 3)

Rozpoczęcie zajęć: październik 2023 r.

Zgłoszenia drogą mailową na adres biuro@pstb.org. Ostateczny termin zgłoszeń: 15 września 2023.

Ważne: przed zapisem do grupy obowiązuje spotkanie rekrutacyjne. Koszt spotkania 100 zł brutto, czas trwania: 30 minut.

Ze spotkania rekrutacyjnego mogą być zwolnione osoby, które do tej pory skorzystały z formy wsparcia w ATB PSTB.

 

INDYWIDUALNE ZAJĘCIA WPROWADZAJĄCE/ ROZWIJAJĄCE KOMUNIKACJĘ ALTERNATYWNĄ

Indywidualne konsultacje terapeutyczne mające na celu rozwijanie lub wprowadzenie i rozwijanie komunikacji alternatywnej/ wspomagającej. Podczas zajęć będzie możliwy również instruktaż dla Rodziców/ Opiekunów.

Zajęcia odbywają się minimum 2 x w miesiącu. Terminy zajęć ustalane są indywidualnie z uczestnikiem.

Rekrutacja odbywa się na bieżąco przez cały rok szkolny.

Czas trwania każdego spotkania: 1 godzina

Koszt: 200 zł brutto

Zgłoszenia drogą mailową na adres biuro@pstb.org.