Diagnozy

Diagnoza psychologiczna Stanford Binet Skala Leitera

Celem konsultacji jest określenie poziomu funkcjonowania poznawczego za pomocą testów psychologicznych.

Obejmuje:

  • przeprowadzenie testu
  • obliczenie wyniku
  • przygotowanie pisemnej opinii
  • przedstawienie  wyników

Czas trwania 1-2 spotkania, do 4 godzin

Cena 500,00zł

Diagnoza za pomocą ADOS

Celem konsultacji jest potwierdzenie/ wykluczenie diagnozy występowania zaburzenia autystycznego

Obejmuje:

  • przeprowadzenie testu
  • obliczenie wyniku
  • przygotowanie pisemnej opinii
  • przedstawienie  wyników

Czas trwania 1-2 spotkania, do 4 godzin

Cena 500,00 zł