Terapia behawioralna w PSTB

DIAGNOZA KONSULTACJA TUS KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA LOGOPEDIA ZIK SUPERWIZJA

 

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Indywidualne zajęcia logopedyczne mające na celu rozwijanie i kształtowanie umiejętności komunikacji werbalnej lub alternatywnej.

Zajęcia odbywają się minimum 2 x w miesiącu. Terminy zajęć ustalane są indywidualnie z uczestnikiem.

Rekrutacja odbywa się na bieżąco przez cały rok szkolny.

Czas trwania każdego spotkania: 1 godzina

Koszt: 200 zł brutto

Zgłoszenia drogą mailową na adres biuro@pstb.org