Stałe Konsultacje Terapeutyczne

Celem tej formy jest bieżące budowanie i ewaluacja programu domowego. Częstotliwość spotkań to 1-4 w miesiącu, w zależności od indywidualnych potrzeb rodziców.

Realizowane przez stałego terapeutę:

  • analiza notowań domowych z przebiegu terapii
  • obserwacja pracy rodzica
  • próby zadaniowe mające na celu sformułowanie nowych celów w pracy w poszczególnych obszarach funkcjonalnych
  • sformułowanie nowych zaleceń (pisemne w postaci opisowej lub listy zadań)
  • instruktaż realizacji nowych zaleceń dla rodziców

Czas trwania według potrzeb rodzica

Cena 120,00zł za godz.

180,00zł za godz. z udziałem superwizora